Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradné hodiny

Stránkové hodiny obecného úradu:
Pondelok:  09.00 - 12.00
   12.30 - 15.30
Utorok:     nestránkový deň
Streda:  07.30 - 12.00  
   12.30 - 17.00
Štvrtok:   07.30 - 12.00 
   12.30 - 14.00
Piatok:   07.30 - 12.00  
   12.30 - 14.00
 

 

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov 

viac tu : 

Obsah

Aktuálne

Najbližšie podujatia

17.12.2016

Advent - podujatie

Predvianočné trhy, Adventný koncert, Tradičné podávanie kapustnice

Pozývame Vás prežiť príjemnú atmosféru blížiacich sa sviatkov dňa 17.decembra 2016 na Predvianočné trhy o 16:00 - na námestí pred kostolom Adventný koncert o 18:00 v kostole sv. Ondreja Podávanie kapustnice o 20:00 v sále Kultúrneho domu

Detail

21.01.2017 - 22.01.2017

Rodičovský ples

Rodičovský ples 2017

Združenie rodičov pri ZŠ Voderady Vás srdečne pozýva na Rodičovský ples. Do tanca hrá DJ. V cene je zahrnutá večera, káva, víno. Predaj vstupeniek od 1.12.2016 u ekonómky ZŠ Voderady.

Detail

04.02.2017 - 05.02.2017

Obecný ples

Reprezentačný obecný ples Voderady 2017

Obecný úrad, obecné zastupiteľstvo v spolupráci s kultúrnou komisiou Vás srdečne pozývajú na Reprezentačný obecný ples Voderady 2017. Do tanca a na počúvanie zahrá hudobná skupina QUATRO. Program: Ukážky spoločenských tancov Imitátorská show - moravský Elvis Presley V cene vstupenky 20 Eur je zahrnutá večera, víno, káva, sladké a slané pochutiny, ovocie Rezervácie a predaj vstupeniek na tel.č.: 033/5910040, u p. Šiškovej na Obecnom úrade vo Voderadoch

Detail

05.12.2016

Oznámenie o uložení zásielky

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov Obec Voderady oznamuje uloženie listinnej zásielky pre adresáta:Matej Pastva,trvale bytom obec Voderady.

Detail

20.11.2016

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 24.11.2016

Na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva starosta obce Voderady zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 24.november 2016 /štvrtok/ o 17.00 hod. Zasadanie sa bude konať v zasadacej miestnosti na Obecnom úrade vo Voderadoch.

Detail

11.11.2016

Adventná kvapka

Literárne pásmo

Detail

25.10.2016

Výzva na zaplatenie hrobového miesta

Na základe VZN č.4/2016 Obce Voderady, ktorým sa určujú pravidlá a spôsob prevádzkovania miestneho pohrebiska a Domu nádeje je nájomca hrobového miesta povinný uzatvoriť s prevádzkovateľom cintorína t.j. s Obcou Voderady zmluvu o nájme hrobového miesta a uhradiť nájomné za hrobové miesto. Nájomcovia, ktorí tak neurobili a nemajú zaplatený nájom za hrobové miesto budú upozornení nalepenou nálepkou , ktorá bude umiestnená na pomníku. Prosíme občanov, ktorých sa bude uvedené upozornenie dotýkať, aby sa dostavili na OcÚ , alebo zatelefonovali na telefónne číslo uvedené na nálepke a nájomnú zmluvu si uzatvorili, v opačnom prípade bude hrobové miesto podľa VZN zrušené. Ak nájomca uhradil nájomné, preukáže sa dokladom o zaplatení a nájomnou zmluvou. Zároveň prosíme občanov a nájomcov, aby nálepky z hrobov neodlepovali. Za porozumenie ďakujeme.

Detail

17.10.2016

Predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu Obce Voderady

V súvislosti s prípravou návrhu rozpočtu na rok 2017 obec Voderady prijíma žiadosti právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov o dotáciu z rozpočtu obce Voderady na verejnoprospešné účely pre rok 2017. Informácie o podmienkach poskytnutia ako aj súvisiace dokumenty sú k dispozícii na web stránke obce www.voderady.sk v časti „Obecný úrad" → „Ako vybaviť" → „Dotácie".

Detail

10.10.2016

VÝBEROVÉ KONANIE - VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE VODERADY

Výberové konanie Obecné zastupiteľstvo vo Voderadoch v zmysle § 18 a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov UZN. Č.94/2016 zo dňa 05.10.2016 vyhlásilo konanie voľby hlavného kontrolóra obce Voderady na deň 24.11.2016

Detail

28.09.2016

Zámer priameho predaja majetku Obce Voderady

Obec Voderady, Voderady 262, 919 42 Voderady v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Voderadoch č. 93/2016 zo dňa 08.09.2016 zverejňuje ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU OBCE VODERADY 01/2016

Detail

14.09.2016

Zmena úradných hodín pre verejnosť - STAVEBNÝ ÚSEK

Oznamujeme , že dňom 8.9.2016 sa zmenili úradné hodiny pre verejnosť na referáte obecného úradu vo Voderadoch pre stavebnú agendu nasledovne:

Detail