Úradné hodiny

Stránkové hodiny obecného úradu:
Pondelok:  09.00 - 12.00
   12.30 - 15.30
Utorok:     nestránkový deň
Streda:  07.30 - 12.00  
   12.30 - 17.00
Štvrtok:   07.30 - 12.00 
   12.30 - 14.00
Piatok:   07.30 - 12.00  
   12.30 - 14.00
 

podatelna@voderady.sk

 

IOMO

 

MAVOS

 

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov 

viac tu : 

Obsah

Základná škola 

Základná škola s materskou školou Voderady zabezpečuje povinnú školskú dochádzku žiakov z Voderád a aj z ďalších 2 priľahlých obcí, Pavlice a Slovenská Nová Ves. Škola má v priemere 180 žiakov. 
ZŠ Voderady je škola s právnou subjektivitou, ktorá od 1.7.2002 prešla pod správu obce Voderady. 

Škola má : 
11 kmeňových tried, 4 špeciálne učebne ( učebňa IKT, učebňa fyziky a chémie, Jazykové laboratórium – učebňa cudzích jazykov, samostatné miestnosti pre ŠKD, telocvičňu, multifunkčné ihrisko a športový areál.
Areál školy je centrom športu a oddychu v regióne našej obce.

Kontakty:

Základná škola s materskou školou 
Voderady č. 160
919 42

tel./ fax.: 033/55 90 123
mobil: 0905 968 103
e-mail: zs.voderady@gmail.com

VEDENIE ŠKOLY

Riaditeľka školy: Mgr. Antónia Zlatohlávková

Zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ: Mgr. Antónia Lovásiková

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ: Adriana Polakovičová

 

Koordinátor výchovno-vzdelávacej činnosti  na I. stupni: PaedDr. Alena Krupová

Koordinátor výchovno-vzdelávacej činnosti  na II. stupni: Mgr. Gabriela Haršányová

Koordinátor  jazykového vzdelávania: Mgr. Katarína Ožvaldová

Koordinátor výchovnej činnosti v ŠKD: Dagmar Dubovská

Koordinátor predprimárneho vzdelávania: Adriana Polakovičová


Výchovný poradca : Mgr. Gabriela Haršányová

Školský psychológ: Mgr. Andrea Karczubová

 

PEDAGOGICKÝ ZBOR 2015/2016

Triedni učitelia

1.A   Mgr. Martina Kadlubcová

1.B   Mgr. Lucia Beňovská

2.A   Mgr. Mária Horvátová

2.B   Mgr. Petra Fabianová

3.  ročník Mgr. Anna Klasová

4.A PaedDr. Alena Krupová

4.B  Mgr. Ivana Banárová

5.A  Mgr. Monika Suchánová

5.B Mgr. Stanislava Grešnerová

6. ročník  Mgr. Zuzana Angibaud

7. ročník Mgr. Gabriela Haršányová

8. ročník Mgr. Zuzana Hanulíková

9. ročník Mgr. Katarína Ožvaldová


Beztriedni učitelia

Mgr. Augustín Bachratý - chémia, matematika

Mgr. Anna Lišková - slovenský jazyk, etická výchova

Mgr. Eva Malátková - telesná výchova

Mgr. Monika Valovičová - nemecký jazyk, náboženská výchova

 

Asistenti učiteľa:

Bc. Silvia Dubovská - 2.A

Gabriela Hrivňáková - 4.A

 

Vychovávateľky v ŠKD:

Dagmar Dubovská

Janette Kristová

Gabriela Hrivňáková

 

Zvonenie v školskom roku 2015/2016

1. hodina: 7,35 - 8,20
prestávka 5 minút

2. hodina: 8,25 - 9,10
desiatová prestávka 20 minút, desiata sa podáva v školskej jedálni. Do školskej jedálne  a späť sa presúvajú žiaci pod dozorom pedagóga.

3. hodina: 9,30 - 10,15
prestávka 15 minút

4. hodina: 10,30 - 11,15
prestávka 5 minút

5. hodina: 11,20 - 12,05
prestávka 5 minút

6. hodina: 12,10 - 12,55 
obedňajšia prestávka 35 minút

viac info tu: http://www.zsvoderady.sk/nasa_skola.htm