Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradné hodiny

Stránkové hodiny obecného úradu:
Pondelok:  09.00 - 12.00
   12.30 - 15.30
Utorok:     nestránkový deň
Streda:  07.30 - 12.00  
   12.30 - 17.00
Štvrtok:   07.30 - 12.00 
   12.30 - 14.00
Piatok:   07.30 - 12.00  
   12.30 - 14.00
 

podatelna@voderady.sk

 

IOMO

 

GDPR

Obsah

VÝZVA - na odstránenie a okliesnenie stromov

Typ: ostatné
Západoslovenská distribučná , a.s. ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie, v súlade s ustanovením § 11 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z.


 


V Y Z Ý V A


všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov ( ďalej len "vlastníkov" ) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s.na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy v rozsahu podľa § 43 zákona o energetike. Pre účely tejto výzvy sa každý z vlastníkov pri výkone činností podľa tejto výzvy považuje za poverenú osobu v zmysle právnych predpisov na ochranu životného prostredia.


Požadovaný konečný termín vykonania prác je 30.11.2018.


V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle citovaného vyplývajúceho § 11 zákona o energetike.
V zmysle platných právnych predpisov, využitie drevnej hmoty po oreze, alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti.
O nevyhnutné vypnutie el. vedenia pre prípad výrubu a orezu je možné požiadať v lehote min. 35 dní pred ich realizáciou Západoslovenskú distribučnú , a.s. na tel.č.: 033/5563251

 


Príloha

Vytvorené: 7. 12. 2017
Posledná aktualizácia: 7. 12. 2017 12:00
Autor: