Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradné hodiny

Stránkové hodiny obecného úradu:
Pondelok:  09.00 - 12.00
   12.30 - 15.30
Utorok:     nestránkový deň
Streda:  07.30 - 12.00  
   12.30 - 17.00
Štvrtok:   07.30 - 12.00 
   12.30 - 14.00
Piatok:   07.30 - 12.00  
   12.30 - 14.00
 

podatelna@voderady.sk

 

IOMO

 

MAVOS

 

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov 

viac tu : 

Obsah

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov vo Voderadoch

Výbor a členovia

Predseda: František Ožvald
Podpredseda: Stanislav Páleník
Tajomník: Pavol Augustín
Hospodár: Ing. Emil Kocan
Predseda RK: Milan Krivosudský
Členovia výboru revíznej komisie: 
Pavol Faktor, Milan Šarvaic, Rudolf Miko, Miroslav Páleník, 
Milan Krivosudský 


 

Z histórie ...

Základná organizácia SZZ vo Voderadoch vznikla v roku 1958. Jej prvým predsedom bol Gašpar Tóth.Na začiatku mala 15 členov. Postupne sa rozrastala až na 128 členov. Bolo to v období, keď boli Voderady strediskovou obcou s miestnymi časťami Slovenská Nová Ves a Pavlice. Po roku 1990 sa tieto miestne časti odčlenili - stali sa samostatnými obcami. Členova z Pavlíc si založili vlastnú organizáciu, ktorá je činná, v Slovenskej Novej Vsi organizácia nie je. 
V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch bola organizácia aktívna. Organizovali sa prvé záhradkárske výstavy, ochutnávky vín a zájazdy. V tom čase bolo aktívne rozširovanie výsadby ovocných stromov a viniča - organizácia uskutočnila spoločné veľmi výhodné objednávky výsadbového materiálu. To sa robilo až do roku 2000. V osemdesiatych rokoch a v prvej polovici deväťdesiatych rokoch činnosť ochabla, bola minimálna.
Plne aktívnou sa stala ZO v roku 1995. Od výročnej schôdze v tomto roku až doteraz možno jej činnosť považovať za štandardnú zásluhou stability popredných funkcionárov, ktorí pracujú vo výbore doteraz.

 


O činnosti


Našou ťažiskovou činnosťou sú výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, ktoré sa konajú pravidelne každý rok. Výstavy sa vyprofilovali tak, že sa na nich prezentujú rodinné expozície. Každoročne sa na nich podieľajú aj žiaci MŠ a ZŠ. Výbor ZO organizuje zájazdy s tematikou záhradkárstva a poznávacie zájazdy napr. : Agrokomplex Nitra, Flora Bratislava, Arbotérum Mlyňany, Zubria obora, Štátny žrebčinec Topolčianky. Organizujeme odborné prednášky pre našich členov. Pre všetkých členov ZO objednávame a dotujeme každoročne Poradcu záhradkára. V oblasti ekológie a životného prostredia sme tento rok v spolupráci s obecným úradom a Komisiou pre životné prostredie .Zúčastňujeme sa na akcii spracovania organického odpadu kompostovaním, kde OcÚ zakúpil rôzne veľkosti kompostérov a za polovičnú hodnotu si ich záujemcovia mohli odkúpiť. Ďalej v rámci skrášľovania prostredia našej obce sa ZO podieľa na brigádach organizovaných OcÚ. ZO celoročne udržuje čistotu a poriadok pri vstupe do našej obce od Hrnčiaroviec pri Hoferskom kríži. Podieľame sa aj na akciách organizovaných OcÚ napr. : Stavanie mája, MDD, Umelecký festival Rukami a srdcom, zabíjačka a pod.