Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradné hodiny

Stránkové hodiny obecného úradu:
Pondelok:  09.00 - 12.00
   12.30 - 15.30
Utorok:     nestránkový deň
Streda:  07.30 - 12.00  
   12.30 - 17.00
Štvrtok:   07.30 - 12.00 
   12.30 - 14.00
Piatok:   07.30 - 12.00  
   12.30 - 14.00
 

podatelna@voderady.sk

 

IOMO

 

MAVOS

 

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov 

viac tu : 

Obsah

    Harmonogram vývozu odpadov pre rok 2017

 

Vývoz komunálneho odpadu                             
Vývoz triedeného zberu                                   
10.01.2017 03.01.2017
24.01.2017 31.01.2017
07.02.2017 28.02.2017
21.02.2017 28.03.2017
07.03.2017 25.04.2017
21.03.2017 23.05.2017
04.04.2017 20.06.2017
18.04.2017 18.07.2017
02.05.2017 15.08.2017
16.05.2017 12.09.2017
30.05.2017 10.10.2017
13.06.2017 07.11.2017
27.06.2017 05.12.2017
11.07.2017  
25.07.2017  
08.08.2017  
22.08.2017  
05.09.2017  
19.09.2017  
03.10.2017  
17.10.2017  
31.10.2017  
14.11.2017  
28.11.2017  
12.12.2017  
26.12.2017  
   

 

Do triedeného zberu patria:
PAPIER: noviny, časopisy, letáky, lepenka
katalógy , knihy bez tvrdých dosiek
PLASTY: PET fľaše od nápojov, fólia, obaly
od čist. prostriedkov, drogérie, igelit. tašky
KOVY: konzervy od potravín, plechovky
od nápojov    
TETRAPAKY: krabice od nápojov

 

Do triedeného zberu nepatria:
papier kopírovací, brúsny, voskový,
od samolepiek, šanóny a zakladače
s kovovými sponami  
 plastové kelímky od jogurtov, plastové
poháriky, jednorazový riad, polystyrén
keramika, zrkadlá, sklo  
odevy a iný textil

 

Fľaše a poháre zo skla zbierajte do kontajnerov umiestnených v obci

PET fľaše prosíme zošľapovať

Osádka zberového vozidla je oprávnená neodobrať vrecia, v ktorých sa budú nachádzať iné odpady, ako je určené v tomto letáku

Vrecia je potrebné vyložiť v deň vývozu do 6,30 hodiny