Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradné hodiny

Stránkové hodiny obecného úradu:
Pondelok:  09.00 - 12.00
   12.30 - 15.30
Utorok:     nestránkový deň
Streda:  07.30 - 12.00  
   12.30 - 17.00
Štvrtok:   07.30 - 12.00 
   12.30 - 14.00
Piatok:   07.30 - 12.00  
   12.30 - 14.00
 

podatelna@voderady.sk

 

IOMO

 

GDPR

Obsah

    Harmonogram vývozu odpadov pre rok 2018

 

Vývoz komunálneho odpadu                             
Vývoz triedeného zberu                                   
09.01.2018 02.01.2018
23.01.2018 30.01.2018
06.02.2018 27.02.2018
20.02.2018 27.03.2018
06.03.2018 24.04.2018
20.03.2018 22.05.2018
03.04.2018 19.06.2018
17.04.2018 17.07.2018
01.05.2018 14.08.2018
15.05.2018 11.09.2018
29.05.2018 09.10.2018
12.06.2018 06.11.2018
26.06.2018 04.12.2018
10.07.2018  
24.07.2018  
07.08.2018  
21.08.2018  
04.09.2018  
18.09.2018  
02.10.2018  
16.10.2018  
30.10.2018  
13.11.2018  
27.11.2018  
11.12.2018  
25.12.2018  
   

 

Triedený zber plastov – usmernenie zo zberovej spoločnosti FCC Trnava, s.r.o.

V súvislosti s opakujúcimi sa dotazmi občanov týkajúcich sa triedeného zberu plastového odpadu podávame nasledujúce stanovisko:

Do nádoby (vreca) určeného na triedený zber z komunálneho odpadu možno ukladať obaly z plastu podľa § 52 ods. 3 a neobalové výrobky z plastu vymedzené v § 73 ods. 3, písm. a). Zberová spoločnosť má za cieľ, v súlade s § 14 zákona, v čo najvyššej miere zabezpečiť pred znehodnotením alebo iným nežiadúcim účinkom zbieraný plastový odpad vhodný na recykláciu (materiálové zhodnotenie) a to tým, že sa snaží takýto odpad zbierať oddelene od iných druhov plastového odpadu.

Iné druhy plastového odpadu je vhodné zbierať samostatne a to buď do určených vriec na plastový odpad, alebo uložením na zbernom dvore obce, čím sa zvýši miera efektivity vynaložených prostriedkov na triedený zber. Odlišný postup nie je zo strany zberovej spoločnosti dôvodom nevyvezenia plastového odpadu zo zberného miesta.

 

Stanovisko obce:

Na základe vyjadrenia pracovníčky firmy FCC Trnava, s.r.o. vyplýva, že do plastových vriec, ktoré sú určené na zber plastových fliaš možno i naďalej zbierať plastové obaly od čistiacich prostriedkov a drogérie, igelitové sáčky a tašky, kelímky od jogurtov, smotany a iný podobný druh plastového odpadu aj napriek tomu, že niektoré spomenuté obaly nie sú uvedené v harmonograme vývozu komunálneho odpadu, ktorý ste obdržali. Konzervy od potravín, plechovky od nápojov a krabice od nápojov a mlieka taktiež možno zbierať do týchto vriec.

 
Do vyhradených kontajnerov alebo zvonov umiestnených v obci, alebo na zbernom dvore patria výhradne:

PAPIER: noviny, časopisy, letáky,zošity, krabice, kartóny, baliaci papier, katalógy, kalendáre bez pružín

SKLO: sklenené fľaše, sklenené poháre

 

Do kontajnerov triedeného zberu NEPATRIA:

- brúsny a mastný papier, albumy, fotky

- zrkadlá, keramika, varné sklo, autosklo, drôtom vystužené sklo

 

  • PET fľaše je nutné pred vložením do vreca zošliapnuť
  • Osádka zberového vozidla je oprávnená neprevziať vrecia alebo nevyprázdniť kontajner, v ktorom sa budú nachádzať iné odpady, ako je určené v tomto letáku
  • Vrecia a zberné nádoby z rodinných domov treba vyložiť v deň vývozu do 6,00 hod. tak, aby boli dostupné osádke zberového vozidla
  • Ak termín vývozu pripadne na sviatok, zvozová spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu termínu vývozu odpadu alebo triedeného zberu! Obec bude o prípadnej zmene včas informovaná!