Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradné hodiny

Stránkové hodiny obecného úradu:
Pondelok:  09.00 - 12.00
   12.30 - 15.30
Utorok:     nestránkový deň
Streda:  07.30 - 12.00  
   12.30 - 17.00
Štvrtok:   07.30 - 12.00 
   12.30 - 14.00
Piatok:   07.30 - 12.00  
   12.30 - 14.00
 

podatelna@voderady.sk

 

IOMO

 

MAVOS

 

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov 

viac tu : 

Obsah

    Harmonogram vývozu odpadov pre rok 2018

 

Vývoz komunálneho odpadu                             
Vývoz triedeného zberu                                   
09.01.2018 02.01.2018
23.01.2018 30.01.2018
06.02.2018 27.02.2018
20.02.2018 27.03.2018
06.03.2018 24.04.2018
20.03.2018 22.05.2018
03.04.2018 19.06.2018
17.04.2018 17.07.2018
01.05.2018 14.08.2018
15.05.2018 11.09.2018
29.05.2018 09.10.2018
12.06.2018 06.11.2018
26.06.2018 04.12.2018
10.07.2018  
24.07.2018  
07.08.2018  
21.08.2018  
04.09.2018  
18.09.2018  
02.10.2018  
16.10.2018  
30.10.2018  
13.11.2018  
27.11.2018  
11.12.2018  
25.12.2018  
   

Do triedeného zberu vo vreciach / alebo zberných nádobách          120l, 240 l patria výhradne:

 
PLASTY: PET fľaše od nápojov a jedlých olejov,  obaly
od čist. prostriedkov a drogérie
KOVY: konzervy od potravín, plechovky
od nápojov    
VKM-TETRAPAKY: krabice od nápojov a mlieka

Iné druhy plastov do vriec/nádob nepatria !

 

Do vyhradených kontajnerov alebo zvonov umiestnených v obci, alebo na zbernom dvore patria výhradne:

PAPIER: noviny, časopisy, letáky,zošity, krabice, kartóny, baliaci papier, katalógy, kalendáre bez pružín

SKLO: sklenené fľaše, sklenené poháre

 

Do kontajnerov triedeného zberu NEPATRIA:

- brúsny a mastný papier, albumy, fotky

- zrkadlá, keramika, varné sklo, autosklo, drôtom vystužené sklo

 

  • PET fľaše je nutné pred vložením do vreca zošliapnuť
  • Osádka zberového vozidla je oprávnená neprevziať vrecia alebo nevyprázdniť kontajner, v ktorom sa budú nachádzať iné odpady, ako je určené v tomto letáku
  • Vrecia a zberné nádoby z rodinných domov treba vyložiť v deň vývozu do 6,00 hod. tak, aby boli dostupné osádke zberového vozidla
  • Ak termín vývozu pripadne na sviatok, zvozová spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu termínu vývozu odpadu alebo triedeného zberu! Obec bude o prípadnej zmene včas informovaná!