Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradné hodiny

Stránkové hodiny obecného úradu:
Pondelok:  09.00 - 12.00
   12.30 - 15.30
Utorok:     nestránkový deň
Streda:  07.30 - 12.00  
   12.30 - 17.00
Štvrtok:   07.30 - 12.00 
   12.30 - 14.00
Piatok:   07.30 - 12.00  
   12.30 - 14.00
 

podatelna@voderady.sk

 

IOMO

Obsah

Úradná tabuľa


Oznámenie

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Babača16.04.201830.04.2018
Oznámenie o uložení zásielky - Pavel Leszkó23.03.201808.04.2018
Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Babača15.03.201831.03.2018
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín13.03.201829.03.2018
Oznámenie o uložení zásielky - Matej Pastva26.02.201814.03.2018
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín07.02.201823.02.2018
Oznámenie zámeru na vyhlásenie Chránených stromov Platany v parku vo Voderadoch01.02.201817.02.2018
Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Babača12.01.201828.01.2018
Oznámenie o uložení zásielky - František Foltýn18.12.201703.01.2018
Oznámenie o uložení zásielky - Jaroslav Danč15.12.201731.12.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Pavol Lezskó15.12.201731.12.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Matej Pastva05.12.201721.12.2017
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín01.12.201717.12.2017
Zverejnenie záväznej časti - Zmeny 12/2017 Územného plánu obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice10.11.201710.12.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Matej Pastva09.11.201725.11.2017
Oznámenie o čase a mieste konania volieb pre občanov prihlásených na trvalý pobyt na adrese : Obec Voderady27.10.201712.11.2017
Oznámenie začatí konania na výrub drevín25.10.201710.11.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Matej Pastva28.09.201714.10.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Babača18.09.201704.10.2017
Oznámenie o strategickom dokumente07.07.201724.07.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča07.07.201706.11.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti03.07.201719.07.2017
OZNÁMENIE o prerokovaní návrhu riešenia Územného plánu obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice - Zmena 12/2017 v k.ú. Voderady28.06.201727.07.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti01.06.201717.06.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti01.06.201717.06.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti19.05.201704.06.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti19.05.201704.06.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti11.04.201727.04.2017
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín10.04.201726.04.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti06.04.201722.04.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti06.04.201722.04.2017
Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania04.04.201720.04.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti14.03.201730.03.2017
Oznam o predaji ornej pôdy v katastrálnom území Voderady09.03.201725.03.2017
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín08.03.201724.03.2017
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín27.12.201612.01.2017
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín27.12.201612.01.2017
Oznámenie o začatí konania - aktualizácia plánu prác podľa ustanovenia §8 ods. 7 zákona o EZ27.12.201612.01.2017

Rozpočet

Verejná vyhláška

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk - J. Sloboda16.04.201830.04.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie miesta uloženia písomnosti - M.Pastva16.04.201830.04.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Miroslav Bacigál05.04.201821.04.2018
Verejná vyhláška - Výzva na vykonanie deratizácie03.04.201831.05.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania - Prekládka obecného vodovodu21.03.201806.04.2018
Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby : Celoobecný vodovod Cífer - 5.stavba, m.č. Pác06.12.201722.12.2017
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie / Celoobecný vodovod Cífer - 6. stavba, m.č. Jarná28.11.201713.12.2017
Verejná vyhláška - o oznámení miesta uloženia písomnosti27.11.201713.12.2017
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - Celoobecný vodovod Cífer22.08.201707.09.2017
Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností13.07.201728.07.2017
Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností13.07.201728.07.2017
Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností13.07.201728.07.2017
Verejná vyhláška - Oznámenie o zrušení trvalého pobytu13.07.201728.07.2017
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania - Celoobecný vodovod Cífer - 6.stavba , m.č. Jarná03.07.201719.07.2017
Verejná vyhláška - Prerokovanie návrhu riešenia Územného plánu obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice Zmena 12/2016 v k.ú. Voderady28.06.201727.07.2017
Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Majdán - jednotka priestorového rozdelenia lesa28.06.201714.07.2017
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie19.06.201705.07.2017
Verejná vyhláška - Určenie ucelenej časti lesov za Lesný celok MAJDÁN19.05.201704.06.2017
Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Predĺženie platnosti územného rozhodnutia16.05.201701.06.2017
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie - Celoobecný vodovod Cífer-5.stavba, m.č. Pác02.05.201718.05.2017
Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE - zamietnutie odvolania11.04.201727.04.2017
Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby Splašková kanalizácia a ČS , Voderady - zmena č. 2, stoka VB-210.04.201726.04.2017
Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie zmeny vodnej stavby pred jej dokončením SO 01 Splašková kanalizácia - stoka VA7. VA7-2 , SO 03 Kanalizačné prípojky na stoke VA7,VA7-203.04.201719.04.2017
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - SO 01 Splašková kanalizácia stoka VA7, VA7-2, SO 03 Kanal.príp. - na stoke VA7, VA7-208.03.201724.03.2017
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - Splašková kanalizácia a ČS Voderady - zmena č.2, Stoka VB-203.03.201719.03.2017
Verejná vyhláška - územné rozhodnutie - cyklotrasy v obci Cífer17.02.201705.03.2017
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - IBV Panské vonkajšie pozemky I - káblový distribučný rozvod17.02.201705.03.2017
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie09.02.201725.02.2017
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie - Splašková kanalizácia a ČS, zmena č.2 - gravitačná stoka VB-227.01.201712.02.2017
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania - Cífer - Celoobecný vodovod19.01.201704.02.2017
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania - Splašková kanalizácia a ČS, zmena č.2 - gravitačná stoka VB208.12.201624.12.2016
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie - Obec Cífer, Realizácia chodníkov, Bernolákova ul. III/128225.11.201611.12.2016
Verejná vyhláška - Prerokovanie návrhu riešenia Územného plánu obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice Zmena 11/2016 v k.ú. Voderady25.11.201630.12.2016
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie13.10.201629.10.2016
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania - Obec Cífer - Realizácia chodníkov13.10.201629.10.2016
Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Zelenayová11.10.201626.10.2016
Verejná vyhláška - Výzva na vykonanie deratizácie30.09.201616.11.2016
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania IBV Panské vonkajšie pozemky I, Voderady09.09.201625.09.2016
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie CTPark Voderady VOD1 - Jednotka B,C02.09.201619.09.2016
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania - Cyklotrasy v obci Cífer19.08.201604.09.2016
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie - Rozhodnutie o umiestnení stavby IBV Cífer - Jarná 18 RD - SO 01  Distribučná el. NN sieť káblová11.08.201627.08.2016
Verejná vyhláška - Prerokovanie návrhu riešenia Územného plánu obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice Zmena 10/2016 v k.ú. Voderady08.08.201608.09.2016
CTP Alpha SK, spol. s r.o. - Oznámenie o začatí územného konania - CTPark Voderady VOD1-Jednotka "B","C"06.07.201622.07.2016
Agro Voderady - Slovenská Nová Ves, a.s. - Stavebné povolenie na stavbu Linka na pozberovú úpravu komodít v súvislosti so živočíšnou výrobou04.07.201620.07.2016
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením02.06.201618.06.2016
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením02.06.201618.06.2016
Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania25.05.201610.06.2016
Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania18.05.201603.06.2016
Verejná vyhláška02.05.201618.05.2016
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením21.04.201607.05.2016
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením21.04.201607.05.2016
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie19.04.201605.05.2016
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia19.04.201605.05.2016
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia19.04.201605.05.2016
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o predĺžení platnosti povolenia o zmene stavby pred dokončením19.04.201605.05.2016
Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania12.01.201628.01.2016
Verejná vyhláška – Prerokovanie návrhu riešenia Územného plánu obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice – Zmena 09/2015 v k.ú. Voderady31.07.201516.08.2015
Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Zelenayová24.06.201509.07.2015

Zastupiteľstvo

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Pozvánka na riadne zasadnutie OZ Obce Voderady dňa 12.04.201806.04.201822.04.2018