Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradné hodiny

 

Obecný úrad Voderady

 

Pondelok   10:00 - 12:00  

                    15:00 - 17:00

Utorok         nestránkový deň

Streda         10:00 - 12:00

                     15:00 - 17:00 

Štvrtok        08:00 - 10:00

Piatok          08:00 - 10:00

 

viac informácií tu: 

IOMO

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 18. 4. 2021
slabý dážď 12 °C 5 °C
pondelok 19. 4. slabý dážď 9/6 °C
utorok 20. 4. slabý dážď 12/6 °C
streda 21. 4. slabý dážď 16/4 °C

Súvisiace stránky

tu:

Jazykový preklad stránky

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Obsah

Poplatok za rozvoj

vybavuje: Elena Mrvová
adresa: Obecný úrad Voderady
č. dverí 005, prízemie
tel: 033/5910048
email: mrvova@voderady.sk

 

Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom doručenia oznámenia stavebného úradu k ohlásenej stavbe.

Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať.

Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je ako stavebník uvedená v stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo ktorej bolo doručené oznámenie staveného úradu k ohlásenej stavbe.

Základom poplatku je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy stavby v m², ktorú stavebník oznámi obecnému úradu na základe  Oznámenia výmery podlahovej plochy.  Toto tlačivo musí potvrdiť aj projektant stavby.  V prípade, že stavbu uskutočňuje viac stavebníkov, ktorí sú uvedení v stavebnom povolení, rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo v oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe, poplatníkom je každý stavebník v rovnakom pomere, pokiaľ sa nedohodnú inak. Ak sa všetci poplatníci dohodnú, poplatníkov zastupuje jeden z nich, pričom túto skutočnosť zástupca písomne ohlási obci najneskôr v deň vzniku poplatkovej povinnosti  na tlačive Oznámenie o dohode stavebníkov k poplatku za rozvoj. Ak uskutočňujú stavbu manželia v rozsahu bezpodielového vlastníctva manželov, poplatníkmi sú obaja manželia, ktorí ručia za poplatok spoločne a nerozdielne.

V prípade, ak stavebník nezačne s výstavbou nehnuteľnosti a stavebné povolenie stratí platnosť, poplatková povinnosť zaniká a správca dane je povinný poplatok vrátiť. Ak poplatník neoznámi tento zánik poplatkovej povinnosti obci do 60 dní od dňa jej zániku, nárok na vrátenie poplatku zaniká.

Poplatok obec vyrubí rozhodnutím.


Súvisiace predpisy:

VZN 4/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj
Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj

Tlačivá k stiahnutiu:

Oznámenie poplatníka m2

Dohoda stavebníkov