Úradné hodiny

Stránkové hodiny obecného úradu:
Pondelok:  09.00 - 12.00
   12.30 - 17:00
Utorok:    nestránkový deň
Streda:  07.30 - 12.00  
   12.30 - 17.00
Štvrtok:   07.30 - 12.00 
Piatok:   07.30 - 12.00  
   12.30 - 14.00
 

podatelna@voderady.sk

IOMO

Aktuálne počasie

dnes, sobota 19. 9. 2020
polojasno 23 °C 9 °C
nedeľa 20. 9. zamračené 25/12 °C
pondelok 21. 9. jasná obloha 26/13 °C
utorok 22. 9. jasná obloha 28/15 °C

Súvisiace stránky

tu:

Jazykový preklad stránky

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Návštevnosť web stránky

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 115
TÝŽDEŇ: 1947
CELKOM: 674999

Obsah

Dotácie z rozpočtu obce

vybavuje: Ing.Viera Dobišová
adresa: Obecný úrad Voderady
č. dverí 103, poschodie
tel: 033/5910049
email: dobisova@voderady.sk

 

Dotácie z rozpočtu obce Voderady

1/           KOMU sú určené:

         Právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom:

-        so sídlom na území obce Voderady (ďalej len obec) alebo vykonávajúcim činnosť na území obce,

         -        poskytujúcim služby obyvateľom obce.

 

2/           ÚČEL použitia dotácie:

podpora všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov uvedených v §2 VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

 

Najmä na:

 1. dopravu, výstroj, vybavenie, vecné ceny,
 2. štartovné a registračné poplatky,
 3. občerstvenie vrátane výdavkov na nealkoholické nápoje pri športových a kultúrnych podujatiach,
 4. materiálové zabezpečenie akcií, aktivít, projektov a podujatí,
 5. údržbu športovísk a objektov vo vlastníctve Obce Voderady, ktorá nie je technickým zhodnotením v zmysle zákona o účtovníctve,
 6. prenájom nebytových priestorov, v ktorých sa realizuje činnosť podporená dotáciou v zmysle VZN,
 7. odmeny pre účinkujúcich umelcov, cvičiteľov, trénerov a rozhodcov v súlade s platnými predpismi o odmeňovaní týchto osôb, pričom tieto odmeny musia byť vyplácané na základe platne uzatvorených zmluvných vzťahov v súlade s osobitnými predpismi.

 

 3/          AKO VYBAVIŤ:

Žiadateľ predloží písomnú žiadosť podľa priloženého vzoru najneskôr do 31.5. príslušného rozpočtového roka. To tohto termínu môže postupne predložiť viacero žiadostí. Okrem žiadosti predloží aj nasledovné doklady:

Pri prvej žiadosti o dotáciu alebo v prípade zmien v dokladoch:

 1. výpis z príslušného registra, ak ho nie je možné získať z informačných systémov verejnej správy (v zmysle Zákona proti byrokracii),
 2. doklad o pridelení IČO, ak sa tento údaj nenachádza vo výpise z príslušného registra,
 3. stanovy občianskeho združenia.

Každoročne:

 1. účtovnú závierku právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa za predchádzajúci kalendárny rok schválenú štatutárnym orgánom,

alebo

 1. správu o hospodárení občianskeho združenia (OZ) v minulom kalendárnom roku schválenú členskou schôdzou OZ a výkaz príjmov a výdavkov alebo pokladničnú knihu príjmov a výdavkov OZ.

 

4/         PODMIENKY poskytnutia dotácie:

Žiadateľ pri podaní žiadosti preukazuje:

 • 20 % príjmov v predchádzajúcom kalendárnom roku získal mimo rozpočtu obce,
 • členovia občianskych združení sa podieľajú na príjmoch OZ členskými príspevkami.

 

5/         FINANČNÝ LIMIT:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v rozpočte obce na nasledujúcich rozpočtový rok celkový limit finančných prostriedkov určených na dotácie. V súlade s týmto schváleným finančným limitom dotácie schvaľuje:

 • starosta obce v limite do 1.500,- EUR (vrátane) pre jedného žiadateľa,
 • obecné zastupiteľstvo na základe stanoviska príslušnej komisie, a to nad 1.500,- EUR, alebo aj nižšie, ak žiadateľovi v tom istom roku už boli poskytnuté dotácie v limite do 1.500,- EUR.  

Ak nie sú v rozpočte obce voľné finančné prostriedky a žiadosti boli predložené pred požadovaným termínom 31.5. príslušného roka, schvaľovaniu žiadosti bude predchádzať schválenie rozpočtového opatrenia, ktorým sa zvýšia finančné prostriedky v rozpočte na dotácie.

 

6/       VYÚČTOVANIE DOTÁCIE:

Obec poskytne finančné prostriedky vo výške 80 % schválenej dotácie po podpise zmluvy. Zostatok 20 % bude poskytnutý po vyúčtovaní celej pridelenej dotácie, a to do 5 kalendárnych dní odo dňa overenia a potvrdenia správnosti vyúčtovania dotácie zo strany zamestnancov obce.

Do konca rozpočtového roka je prijímateľ povinný predložiť Obecnému úradu písomné vyúčtovanie podľa priloženého vzoru spolu s účtovnými dokladmi.

 

Tlačivá k stiahnutiu:

 Súvisiaca legislatíva: