Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradné hodiny

Stránkové hodiny obecného úradu:
Pondelok:  09.00 - 12.00
   12.30 - 17:00
Utorok:    nestránkový deň
Streda:  07.30 - 12.00  
   12.30 - 17.00
Štvrtok:   07.30 - 12.00 
Piatok:   07.30 - 12.00  
   12.30 - 14.00
 

podatelna@voderady.sk

IOMO

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 9. 12. 2019
8 °C 2 °C
utorok 10. 12. 6/1 °C
streda 11. 12. 3/-1 °C
štvrtok 12. 12. 2/-1 °C

Súvisiace stránky

tu:

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 20
posledná

MŠ

Materská škola vo Voderadoch z dôvodu chrípkových ochorení ZATVORENÁ

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou oznamuje, že na základe vysokého percenta chrípkových ochorení odporučil RÚVZ v Trnave zatvorenie materskej školy v dňoch 10.12.2019 -13.12.2019 (t.j. utorok- piatok).
Prevádzka sa začne v pondelok 16.12.2019
celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor:
Štatistika

Štatistické zisťovanie aj v obci Voderady od 9.12.2019

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 250/2017 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2020. Účelom zisťovania je získanie informácií o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácnosti. Výsledky sa využijú pre potreby Štatistického úradu SR, na zabezpečenie požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov pre účely posudzovania úprav súm životného minima. Na Slovensku bolo do zisťovania vybraných 230 miest a obcí, medzi nimi aj naša obec. Zisťovanie sa uskutoční od 9. decembra 2019 do 11. januára 2021. V tomto období navštívi zamestnanec ŠÚSR, ktorý je poverený funkciou opytovateľa a ktorý je povinný preukázať sa, vybrané domácnosti. Všetky údaje a názory, ktoré poskytnete, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. celý text

ostatné | 5. 12. 2019 | Autor:
POZOR

MIMORIADNY OZNAM ! Občania buďte opatrní !

Vážení občania dovoľujeme si Vás upozorniť, že sa v našej obci potulujú podomoví predajcovia, ktorí sa snažia podvodným spôsobom od ľudí a najmä seniorov, získať finančné prostriedky cez kúpu produktov. Nakoľko svojvoľne vstupujú na súkromné pozemky, prosíme Vás, buďte opatrní a v prípade potreby volajte Políciu na čísle 158!
celý text

ostatné | 2. 12. 2019 | Autor:
Voľba

Voľba hlavného kontrolóra obce Ružindol

Obecné zastupiteľstvo obce Ružindol Uzn. č. 81/2019 na základe ustanovenia § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Ružindol,
ktorá sa uskutoční dňa 13. decembra 2019 na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Ružindol o 18:00 hod.
celý text

ostatné | 31. 10. 2019 | Autor:
Preplach potrubia

MAVOS - oznam o preplachu vodovodného potrubia

MAVOS vodárenská spoločnosť s.r.o. oznamuje obyvateľom, organizáciám a prevádzkam, že dňa 4.a 5. novembra (pondelok - utorok), bude realizovať preplach vodovodného potrubia v obci Voderady v čase od 8:00 do 15:00 hod.
Upozorňujeme, že z uvedeného dôvodu môže dôjsť k dočasnému zhoršeniu kvality vody a zníženiu prevádzkového tlaku dodávanej vody. Aj napriek vykonaným preplachom sa môže stať, že časť zakalenej vody sa dostane do verejného vodovodu. V prípade zákalu je potrebné pred použitím na pitné a hygienické účely túto vodu z batérie vypustiť. Preto odporúčame predzásobiť sa pitnou vodou a nepoužívať el. spotrebiče ako sú umývačky a práčky.
Za znížený komfort bývania, spôsobený zhoršením kvality pitnej vody sa ospravedlňujeme.

Vodárenská spoločnosť MAVOS ďakuje za porozumenie. celý text

ostatné | 29. 10. 2019 | Autor:
Zber kovov

Mimoriadne termíny pre zber kovového odpadu !

Oznamujeme občanom, že majú možnosť na zberný dvor priniesť kovový odpad, napr. železo a to:
v sobotu 26.10.2019 od 8:00 do 12:00 hod. a
v stredu na budúci týždeň 30.10.2019 od 15:00 do 17:00 hod.
Zber sa vykonáva len v uvedených termínoch.
Pracovníci zberného dvora mimo uvedených dátumov už kovový odpad preberať nebudú!

celý text

ostatné | 23. 10. 2019 | Autor:
MUDr. Petríčková

Ambulancia všeobecného lekára - dovolenka

MUDr. Petríčková oznamuje, že z dôvodu čerpania dovolenky nebude ordinovať v ambulancii všeobecného lekára vo Voderadoch v dňoch 18. a 21.10. 2019 . Zastupovať bude MUDr. Dobrovodská v Cíferi. celý text

ostatné | 18. 10. 2019 | Autor:
Poďakovanie

Ďakujeme chlapci z DHZ Voderady !

Ministerstvo vnútra SR
Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave udelilo ďakovný list DHZ obce Voderady.

Ďakujeme a sme na vás hrdí ! celý text

ostatné | 16. 10. 2019 | Autor:
DHZ

Prevencia vzniku požiarov pred začiatkom vykurovacej sezóny

DHZO Voderady v rámci prevencie upozorňuje občanov na možnosti ako predísť vzniku požiaru počas vykurovacieho obdobia. Podľa štatistiky vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiaru v dôsledku:
- nesprávneho uskladnenia všetkého druhu paliva
- vznietenia sadzí a prepúšťania nebezpečných splodín horenia v komínoch a dymovodoch
- nesprávnou inštaláciou a používaním vykurovacích telies
- nesprávnej manipulácie so žeravím popolom
Dobrou radou ako predísť vzniku požiaru vo vykurovacej sezóne je:
- uskladňovať všetky druhy paliva v bezpečnej vzdialenosti od vykurovacích telies a neprekurovať vykurovacie telesá
- pred pripojením vykurovacieho telesa ku komínu alebo dymovodu doporučujeme zabezpečiť odbornú kontrolu a čistenie komína alebo dymovodu s potvrdením o vykonaní preskúšania
- inštalovať vykurovacie telesá odborne spôsobilou osobou pri dodržaní pokynov výrobcu
- žeravý popol sypať do nehorľavých nádob
Dodržaním podmienok dobrého technického stavu vykurovacích zariadení, komínových telies a zodpovedným prístupom ľudí zabránime požiarom a zabezpečíme bezpečné vykurovanie našich domovov.


Zdroj: DHZO Voderady
celý text

ostatné | 15. 10. 2019 | Autor:
Elektroodpad

Zber elektroodpadu

Obecný úrad Voderady oznamuje občanom, že zber elektroodpadu sa uskutoční v dňoch 18. a 19. októbra 2019 nasledovne:
- v piatok, 18. októbra 2019, budú pracovníci obecného úradu vykonávať zber elektroodpadu po obci v doobedňajších hodinách. Žiadame občanov, aby si uvedený odpad vyniesli pred domy v piatok do 7:30 hod. . Zároveň upozorňujeme, že ak by sa v tomto termíne v obci zdržiavali pouliční zberači elektroodpadu a chceli tento odpad alebo jeho časti zobrať, prosíme Vás o spoluprácu a v žiadnom prípade im tento odpad neodovzdávajte. Zberači majú prísny zákaz zber vykonávať, nemajú oprávnenie a nevedia vystaviť obci doklad o vyzbieranom množstve.

- v sobotu, 19. októbra 2019 bude možné odovzdať elektroodpad na zbernom dvore v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod.
V rámci tohto zberu môžete odovzdať:
Mobily, nabíjačky, televízory, elektrické hudobné nástroje, videokamery, elektrické a elektronické nástroje, šijacie stroje, videohry, športové a zdravotnícke zariadenia, chladničky, mrazničky, žehličky, kuchynské spotrebiče, práčky, sušičky, sporáky, mikrovlnky, vysávače, počítače, tlačiarne, baterky, žiarovky a žiarivky, hračky. Menšie kusy ako napr. baterky, žiarovky odovzdajte zvlášť v sáčkoch alebo krabičkách a podobne. Podrobný zoznam je uvedený v prílohe.
celý text

ostatné | 14. 10. 2019 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 20
posledná