Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradné hodiny

Stránkové hodiny obecného úradu:
Pondelok:  09.00 - 12.00
   12.30 - 17:00
Utorok:    nestránkový deň
Streda:  07.30 - 12.00  
   12.30 - 17.00
Štvrtok:   07.30 - 12.00 
Piatok:   07.30 - 12.00  
   12.30 - 14.00
 

podatelna@voderady.sk

 

IOMO

 

GDPR

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 16. 9. 2019
24 °C 13 °C
utorok 17. 9. 17/11 °C
streda 18. 9. 15/7 °C
štvrtok 19. 9. 14/5 °C

Súvisiace stránky

tu:

Obsah

Správy

prvá
z 18
posledná

Pošta

Pošta Voderady - dnes skrátené otváracie hodiny

Oznamujeme vám, že Pošta vo Voderadoch bude dnes, t.j. 19.04.2018 otvorená iba do 14:15 hod. celý text

ostatné | 19. 4. 2018 | Autor:

Výpadok elektrickej energie 17.04.2018

Oznamujeme Vám,že z dôvodu havárie na stľpe vysokého napätia prišlo k výpadku elektrickej energie v obci Voderady a aj v iných lokalitách (cca 4.000 domácností).Podľa predbežných vyjadrení môže odstraňovanie poruchy trvať až do poobedných hodín.Obec Voderady vzniknutý stav nemôže nijakým spôsobom ovplyvniť.Ďakujeme za porozumenie. celý text

ostatné, náš tip | 17. 4. 2018 | Autor: ŠM
očkovanie

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - Očkovanie proti tetanu

MUDr. Štefan Horváth žiada občanov, ktorí sa narodili v roku 1986 – 1987, aby sa prišli do 19.04. 2018, t.j. do štvrtka zaočkovať proti tetanu.
celý text

ostatné | 16. 4. 2018 | Autor:
Úradné hodiny

Obecný úrad - 18.04.2018 - obmedzenie úradných hodín

Oznamujeme Vám, že v stredu, t.j. 18.04.2018 budú úradné hodiny na Obecnom úrade vo Voderadoch iba do 10:00 hod., z organizačných dôvodov.
Ďakujeme za porozumenie. celý text

ostatné | 16. 4. 2018 | Autor:
štatistika

Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

Zisťovanie sa uskutoční od 09.apríla do 26.júna 2018.
V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník , ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.
celý text

ostatné | 16. 4. 2018 | Autor:
Výsadba stromov

Poľovníci - brigáda pri príležitosti Dňa zeme

Výbor Poľovníckeho združenia Gidra Voderady oznamuje svojim členom, že dňa 21.4.2018, t.j. v sobotu, bude pri príležitosti Dňa zeme brigáda na výsadbe stromov. So sebou si treba priniesť rýle a lopaty. Zraz členov bude o 8:00 v poľovníckom klube. celý text

ostatné | 16. 4. 2018 | Autor:
Deň narcisov / zdroj LPR

Základná škola - Deň narcisov

Riaditeľstvo Základnej školy vo Voderadoch oznamuje, že v
piatok, dňa 13. apríla 2018 sa žiaci našej školy zapoja do
celoslovenskej zbierky nadácie Liga proti rakovine - Deň narcisov.
V čase od 8,00 hod. do 11,30 môžu naši deviataci navštíviť aj vaše domácnosti. Ak máte záujem, môžete ľubovoľným finančným príspevkom podporiť túto zbierku.
celý text

ostatné | 13. 4. 2018 | Autor:
Foto hasiči

Hasiči - zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Vážení občania !

Po dlhej zime prichádza očakávané jarné slniečko s jeho teplými lúčmi. To je znamenie, že môžeme začať pracovať v našich záhradách a úprave a čistení okolia našich domovov.
DHZ vo Voderadoch Vás chce upozorniť na povinnosť zabezpečenia ochrany pred požiarmi, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
Je to hlavne vypaľovanie porastov a spaľovanie suchej trávy, lístia, konárov, neraz aj s ostatným komunálnym odpadom. Takéto splodiny horenia obsahujú oxid uhoľnatý, dechtové látky a nebezpečné dioxíny, ktoré majú škodlivé účinky na naše zdravie a zdravie všetkých spoluobčanov. Navyše spaľovaním takéhoto organického materiálu prichádzame o vynikajúce hnojivo, ktoré môžeme získať kompostovaním trávy, suchého lístia a ostatného biologicky rozložiteľného odpadu z našich záhrad.
Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste sa vyvarovali neuváženého spaľovania trávy, porastov a kríkov ako aj spaľovania biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a domácností. Na likvidáciu nechceného odpadu doporučujeme využiť službu zberného dvora v našej obci pri hasičskej zbrojnici počas otváracích hodín.
Vypaľovanie porastov a aj spaľovania na miestach, kde sa oheň môže rozšíriť je zakázané. Podľa zákona NR SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, §61 v ods. 4 písmeno f) je možné uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu pokarhanie alebo pokutu do výšky 331 euro.
Keď ste sa už rozhodli pre spaľovanie suchej trávy a lístia na voľnom priestranstve, ste povinný v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra číslo 121/2002 Zbierky zákonov o požiarnej prevencii a v znení neskorších predpisov § 31 písmeno e) spaľovanie kontrolovať z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti:
- Ukladať horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty ani porasty
- Sledovať poveternostné podmienky, hlavne silu a smer vetra v čase spaľovania
- Zabezpečiť vhodné hasiace prostriedky, hlavne vedrá s vodou, hrable a lopaty na zabránenie rozšíreniu ohňa
- Kontrolovať spaľovanie počas celej doby spaľovania
- Po skončení spaľovania vykonať dohasenia zvyškov po spaľovaní a skontrolovať okolie

( DHZ Voderady )

celý text

ostatné | 4. 4. 2018 | Autor: ŠM/ Dobrovoľný hasičský zbor Voderady /2018
Nálepky na smetné nádoby

Označovanie smetných nádob

Oznamujeme občanom, že v priebehu mesiaca apríl budú pracovníci obecného úradu označovať nálepkami smetné nádoby v čase ich vývozu. Preto žiadame občanov, aby si v tomto období vyložili smetné nádoby pred domy do 8:00 hodiny. Počet označených nádob závisí od počtu členov v domácnosti a platného VZN obce Voderady.
Uvedené označovanie sa uskutoční len v prípade priaznivého počasia.
Upozorňujeme občanov, že pracovníci zberovej spoločnosti budú od 01.05.2018 vyprázdňovať len tie nádoby, ktoré budú označené nálepkami.
celý text

ostatné, náš tip | 29. 3. 2018 | Autor:
Hodiny

29.03. 2018 skrátené stránkové hodiny

Oznamujeme občanom, že dňa 29.03. 2018, t.j. vo štvrtok bude obecný úrad vo Voderadoch pre verejnosť otvorený len do 12:00 hodiny.
Ďakujeme za porozumenie. celý text

ostatné | 27. 3. 2018 | Autor:
prvá
z 18
posledná