Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradné hodiny

Stránkové hodiny obecného úradu:
Pondelok:  09.00 - 12.00
   12.30 - 15.30
Utorok:     nestránkový deň
Streda:  07.30 - 12.00  
   12.30 - 17.00
Štvrtok:   07.30 - 12.00 
   12.30 - 14.00
Piatok:   07.30 - 12.00  
   12.30 - 14.00
 

podatelna@voderady.sk

 

IOMO

 

GDPR

Obsah

Správy

prvá
z 12
posledná

Zasadnutie ustanovujúce

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Voderady

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov a v súlade s rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva Obce Voderady
starosta Obce Voderady
z v o l á v a
ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Voderady

na deň 10. december 2018 ( pondelok ) o 17:00 hod.

Miesto konania: sála Kultúrneho domu vo Voderadochcelý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor:
Pošta

Pošta - 27.11.2018 ZATVORENÁ

Oznamujeme občanom, že dňa 27. 11. 2018 bude Pošta vo Voderadoch z prevádzkových dôvodov zatvorená.
celý text

ostatné | 26. 11. 2018 | Autor:
Zber elektroodpadu

Zber elektronického odpadu

Vážení občania,

Obecný úrad Voderady v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje separovaný zber elektronického odpadu.

Zber sa uskutoční dňa 14.11.2018 (streda) od 08:00 hod. V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod.

Od 08:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste.

Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz.

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude okamžite hlásený príslušnému oddeleniu Policajnému zboru.
celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor:

Výsledky volieb do orgánov samosprávy Obce Voderady

Miestna volebná komisia v obci Voderady zverejňuje zápisnicu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí , ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018.

celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor:
Oznam

Pondelok a Utorok bude Obecný úrad vo Voderadoch ZATVORENÝ

Vážení občania, oznamujeme vám, že v dňoch 8. a 9. októbra 2018 , t.j. v pondelok a utorok bude Obecný úrad vo Voderadoch ZATVORENÝ z technických príčin ( nutné preinštalovanie PC sietí ). Za porozumenie vám ďakujeme. celý text

ostatné | 5. 10. 2018 | Autor:
obmedzenie parkovania

Dočasné obmedzenie parkovania na parkovisku pri kultúrnom dome

Žiadame vodičov, aby v dňoch od 4.októbra 2018 ( t.j. od štvrtku ) neparkovali svoje vozidlá na parkovisku a priestranstve vedľa kultúrneho domu vo Voderadoch z dôvodu rozkladania atrakcií na hodové slávnosti.
Ďakujeme za porozumenie.
celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor:
Mavos

MAVOS - preplach potrubia

MAVOS  vodárenská spoločnosť s.r.o., oznamuje obyvateľom, organizáciám a prevádzkam, že dňa 01. a 02. októbra (pondelok, utorok) bude prevádzať preplach vodovodného potrubia v čase

od 8,00 – 15,00 hod.

Upozorňujeme, že z tohto dôvodu môže dôjsť k dočasnému zhoršeniu kvality vody a zníženiu prevádzkového tlaku dodávanej vody. Aj napriek vykonaným preplachom sa môže stať, že časť zakalenej vody sa dostane do verejného vodovodu. V prípade zákalu, pred použitím na pitné a hygienické účely, je potrebné túto vodu z batérie vypustiť. Preto odporúčame sa predzásobiť pitnou vodou a nepoužívať el. spotrebiče  ako sú umývačky a práčky.
MAVOS vodárenská spoločnosť za porozumenie ďakuje. celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor:
Lekár

Ambulancia pre dospelých vo Voderadoch - MUDr. Petričková zajtra neordinuje

MUDr. Petričková - Všeobecná ambulancia pre dospelých vo Voderadoch zajtra, t.j. 27.09.2018 ordinovať nebude z dôvodu školenia. Akútne prípady vybaví MUDr. Dobrovodská - ambulancia v Cíferi. celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor:
Bus

Upozornenie na možnosť pripomienkovania cestovných poriadkov

Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky upozorňujeme občanov, že do 30.09. 2018 je možné zasielať pripomienky občanov na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov.
Svoje požiadavky môžete písomne doručiť na adresu obecného úradu, prípadne emailom : podatelna@voderady.sk
celý text

ostatné | 24. 9. 2018 | Autor:
Pošta

Pošta Voderady - obmedzenie hodín pre verejnosť

Pošta Voderady má z prevádzkových dôvodov dňa 26.9.2018 upravené hodiny pre verejnosť nasledovne: celý text

ostatné | 24. 9. 2018 | Autor:
prvá
z 12
posledná