Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradné hodiny

Stránkové hodiny obecného úradu:
Pondelok:  09.00 - 12.00
   12.30 - 15.30
Utorok:     nestránkový deň
Streda:  07.30 - 12.00  
   12.30 - 17.00
Štvrtok:   07.30 - 12.00 
   12.30 - 14.00
Piatok:   07.30 - 12.00  
   12.30 - 14.00
 

podatelna@voderady.sk

 

IOMO

 

GDPR

Obsah

Správy

prvá
z 12
posledná

Ambulancia praktického lekára - DOVOLENKA

Mudr. Petríčková oznamuje občanom, že v dňoch od 27.12. 2018 – 31. 12. 2018 (vrátane) ordinovať nebude z dôvodu čerpania dovolenky.
Súrne prípady vybaví Mudr. Dobrovodská v Cíferi.
celý text

ostatné | 19. 12. 2018 | Autor:

Stránkové dni počas sviatkov

Na Obecnom úrade vo Voderadoch budú stránkové dni počas sviatkov nasledovné
celý text

ostatné | 19. 12. 2018 | Autor:
Pošta

Pošta - 13.12.2018 ZATVORENÁ

Vedúca pošty oznamuje občanom, že dňa 13.12. 2018 je Pošta vo Voderadoch z prevádzkových dôvodov zatvorená. celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor:
Oznam

Informácia pre chovateľov ošípaných

V súvislosti so zmenou legislatívy registrácie chovov ošípaných a tiež výskytom vysoko kontagiózneho ochorenia ošípaných Afrického moru ošípaných u diviakov a domácich ošípaných v susedných štátoch, Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava v zmysle § 16 ods. 7 zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov informuje obyvateľov o povinnosti registrácie chovov ošípaných.
Viac info + tlačivá k registrácii v prílohách:


RVPS Trnava
Zavarská 11
918 21 Trnava

celý text

ostatné | 5. 12. 2018 | Autor:
Zasadnutie ustanovujúce

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Voderady

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov a v súlade s rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva Obce Voderady
starosta Obce Voderady
z v o l á v a
ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Voderady

na deň 10. december 2018 ( pondelok ) o 17:00 hod.

Miesto konania: sála Kultúrneho domu vo Voderadochcelý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor:
Pošta

Pošta - 27.11.2018 ZATVORENÁ

Oznamujeme občanom, že dňa 27. 11. 2018 bude Pošta vo Voderadoch z prevádzkových dôvodov zatvorená.
celý text

ostatné | 26. 11. 2018 | Autor:
Zber elektroodpadu

Zber elektronického odpadu

Vážení občania,

Obecný úrad Voderady v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje separovaný zber elektronického odpadu.

Zber sa uskutoční dňa 14.11.2018 (streda) od 08:00 hod. V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod.

Od 08:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste.

Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz.

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude okamžite hlásený príslušnému oddeleniu Policajnému zboru.
celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor:

Výsledky volieb do orgánov samosprávy Obce Voderady

Miestna volebná komisia v obci Voderady zverejňuje zápisnicu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí , ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018.

celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor:
Oznam

Pondelok a Utorok bude Obecný úrad vo Voderadoch ZATVORENÝ

Vážení občania, oznamujeme vám, že v dňoch 8. a 9. októbra 2018 , t.j. v pondelok a utorok bude Obecný úrad vo Voderadoch ZATVORENÝ z technických príčin ( nutné preinštalovanie PC sietí ). Za porozumenie vám ďakujeme. celý text

ostatné | 5. 10. 2018 | Autor:
obmedzenie parkovania

Dočasné obmedzenie parkovania na parkovisku pri kultúrnom dome

Žiadame vodičov, aby v dňoch od 4.októbra 2018 ( t.j. od štvrtku ) neparkovali svoje vozidlá na parkovisku a priestranstve vedľa kultúrneho domu vo Voderadoch z dôvodu rozkladania atrakcií na hodové slávnosti.
Ďakujeme za porozumenie.
celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor:
prvá
z 12
posledná