Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradné hodiny

Stránkové hodiny obecného úradu:
Pondelok:  09.00 - 12.00
   12.30 - 17:00
Utorok:    nestránkový deň
Streda:  07.30 - 12.00  
   12.30 - 17.00
Štvrtok:   07.30 - 12.00 
Piatok:   07.30 - 12.00  
   12.30 - 14.00
 

podatelna@voderady.sk

IOMO

GDPR

Aktuálne počasie

dnes, piatok 18. 10. 2019
18 °C 9 °C
sobota 19. 10. 18/10 °C
nedeľa 20. 10. 21/11 °C
pondelok 21. 10. 21/12 °C

Súvisiace stránky

tu:

Obsah

Správy

prvá
z 19
posledná

Zákaz spaľovať odpad

UPOZORNENIE - ZÁKAZ SPAĽOVANIA ODPADU

Vážení občania !

V záujme predchádzania vzniku priestupkov, Obec Voderady dôrazne upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov.
Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé.
Pri spaľovaní odpadov na záhradách sa uvoľňujú toxické látky, napr. oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky, navyše vo väčších koncentráciách, z dôvodu horenia za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania.
Pálením zeleného odpadu dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. V zmysle Občianskeho zákonníka nikto nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch a taktiež VZN obce Voderady č. 6/2013 o verejnom poriadku v obci Voderady. Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov atď.
Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad upravuje Všeobecne záväzné nariadenie OBCE VODERADY č. 5/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Voderady.
celý text

ostatné | 6. 9. 2019 | Autor:
čipovanie psov

Povinné čipovanie psov

Od 1. 9. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 184/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Vznikli tak nové povinnosti aj pre majiteľov psov. Podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z.: Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom (mikročipom),ktorý spĺňa technické požiadavky podľa osobitného predpisu, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.
Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa do 31. októbra 2019.
Označenie psíka mikročipom môže vykonať iba veterinárny lekár, ktorý je zodpovedný za správnosť jeho aplikácie.
Registrácia psíkov a ich majiteľov sa vedie v Centrálnom registri spoločenských zvierat (CRSZ), čo je digitálna databáza, kde veterinár zapíše základné údaje o zvieratku, číslo čipu, prípadne pasu a očkovanie proti besnote. Do registra bude potrebné zaevidovať psíka do 24 hodín od začipovania. Pri zápise poskytuje svoje osobné údaje aj majiteľ a to meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, adresu držby zvieraťa a telefónne číslo. V prípade zmeny majiteľa alebo úhynu psíka je potrebné, aby to pôvodný majiteľ nahlásil najneskôr do 21 dní veterinárovi, ktorý zapíše príslušné údaje do registra.
Výhodou čipovania zvieraťa a jeho registrácie v CRSZ je rýchla a jedinečná identifikácia zvieraťa, ktorá pri strate a nájdení zvieraťa umožní zistenie údajov o zvierati a jeho majiteľovi, kontaktovanie majiteľa v krátkom čase a prinavrátenie zvieraťa do jeho rúk.


celý text

ostatné | 3. 9. 2019 | Autor:
aerobic

Cvičiteľka aerobicu oznamuje

Cvičiteľka aerobicu oznamuje, že od 02.09.2019 sa opäť bude pokračovať v cvičení; v obvyklom čase - v pondelok a v stredu o 18:00 hod. v malej telocvični. celý text

ostatné | 28. 8. 2019 | Autor:
Detský lekár

MUDr. Mário Móro - detský lekár oznamuje

OZNAM č. 1
Dovolenka
Od 30.08.2019 do 10.09.2019 (vrátane) bude detská ambulancia z dôvodu dovolenky zatvorená, zastupuje MUDr. Margetáková, poliklinika Družba Trnava, detská časť, prízemie.

Oznam č. 2
Od 11.09.2019 do 27.09.2019 bude detská ambulancia v Cíferi zatvorená, MUDr. Móro bude ordinovať v ambulancii v Trnave, na poliklinike Družba, detská časť.(MED-ARCH Centrum plus s.r.o.)
Ordinačné hodiny v Trnave
Pondelok 7:00 – 16:00
Utorok 7:00 - 15:00
Streda 7:00 - 12:30
Štvrtok 7:00 - 14:00
Piatok 7:00 - 14:00
(pozn.: MUDr. Móro v uvedenom termíne nemá dovolenku, ale ordinuje v Trnave) celý text

ostatné | 26. 8. 2019 | Autor:
FOTO

FOTOSÚŤAŽ

Milé deti ! Iste ste si všimli a dočítali ste sa prostredníctvom letákov alebo obecných novín Voderadčan, že Obec Voderady vyhlásila súťaž pre deti, ktoré rady fotografujú.
Hlavným motívom bolo zachytiť nevšedný alebo veselý zážitok z prázdnin.
Súťažné fotografie je možné doručiť do 30.augusta na Obecný úrad vo Voderadoch alebo e-mailom na: siskova@voderady.sk
Každý, kto sa chce zapojiť do súťaže môže poslať maximálne 3 fotografie, farebné alebo čierno-biele v elektronickom formáte JPG. Fotografia musí byť označená menom a priezviskom, adresou bydliska a vekom dieťaťa.
Vyhodnotenie a ocenenie autorov víťazných fotografií peknými vecnými cenami sa uskutoční 31.8.2019 v rámci Rozlúčky s letom na Kultúrnej zóne.
Všetky fotografie zaslané do súťaže budú následne vystavené v Obecnej knižnici ( Stará škola ).
Súťažiaci zaslaním snímky potvrdzuje súhlas so spracovaním osobných údajov a pravidlami súťaže.
Podeľte sa s nami o krásne zážitky z letných prázdnin !
celý text

ostatné, náš tip | 22. 8. 2019 | Autor:
Kaštieľ

Poďakovanie za príspevky do zbierky artefaktov

Vážení občania,
touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí zareagovali na našu výzvu a prispeli do zbierky historickými predmetmi pôvodne nachádzajúcimi sa v kaštieli. Týmito príspevkami ste spoločne prispeli k rozšíreniu zbierky a návratu artefaktov na ich pôvodné miesto. Do zbierky je možné ešte stále prispievať, preto pokiaľ máte záujem ju rozšíriť, radi Vás privítame.
Ešte raz vďaka.
Ing. Pavel Bohdal s rodinou
celý text

ostatné | 21. 8. 2019 | Autor:
Lekár

MUDr. Petríčková - DOVOLENKA

MUDr. Petríčková oznamuje občanom, že v dňoch od 26. augusta do 30. augusta 2019 ordinovať nebude z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Dobrovodská v Cíferi. celý text

ostatné | 20. 8. 2019 | Autor:
Knihy

Obecná knižnica z dôvodu čerpania dovolenky - ZATVORENÁ

Oznamujeme čitateľom a návštevníkom Obecnej knižnice vo Voderadoch, že táto bude dňa 20.08.2019 ( utorok ) a 22.08.2019 ( štvrtok ) z dôvodu čerpania dovolenky knihovníčky ZATVORENÁ. Za porozumenie ďakujeme. celý text

ostatné | 20. 8. 2019 | Autor:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru   celý text

ostatné | 16. 8. 2019 | Autor:
MŠ

Materská škola - Stretnutie rodičov

Zástupkyňa pre materskú školu vo Voderadoch pozýva na prvé stretnutie rodičov, ktorých deti budú v školskom roku 2019/2020 navštevovať materskú školu vo Voderadoch. Stretnutie sa uskutoční v stredu 28.08.2019 o 15.30 hodine v malej telocvični pri základnej škole.
Účasť rodičov je nutná !
celý text

ostatné | 15. 8. 2019 | Autor:
prvá
z 19
posledná