Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradné hodiny

Stránkové hodiny obecného úradu:
Pondelok:  09.00 - 12.00
   12.30 - 15.30
Utorok:     nestránkový deň
Streda:  07.30 - 12.00  
   12.30 - 17.00
Štvrtok:   07.30 - 12.00 
   12.30 - 14.00
Piatok:   07.30 - 12.00  
   12.30 - 14.00
 

podatelna@voderady.sk

 

IOMO

 

GDPR

Jazykový preklad stránky

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Obsah

Hasiči - zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Typ: ostatné
Foto hasičiVážení občania !

Po dlhej zime prichádza očakávané jarné slniečko s jeho teplými lúčmi. To je znamenie, že môžeme začať pracovať v našich záhradách a úprave a čistení okolia našich domovov.
DHZ vo Voderadoch Vás chce upozorniť na povinnosť zabezpečenia ochrany pred požiarmi, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
Je to hlavne vypaľovanie porastov a spaľovanie suchej trávy, lístia, konárov, neraz aj s ostatným komunálnym odpadom. Takéto splodiny horenia obsahujú oxid uhoľnatý, dechtové látky a nebezpečné dioxíny, ktoré majú škodlivé účinky na naše zdravie a zdravie všetkých spoluobčanov. Navyše spaľovaním takéhoto organického materiálu prichádzame o vynikajúce hnojivo, ktoré môžeme získať kompostovaním trávy, suchého lístia a ostatného biologicky rozložiteľného odpadu z našich záhrad.
Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste sa vyvarovali neuváženého spaľovania trávy, porastov a kríkov ako aj spaľovania biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a domácností. Na likvidáciu nechceného odpadu doporučujeme využiť službu zberného dvora v našej obci pri hasičskej zbrojnici počas otváracích hodín.
Vypaľovanie porastov a aj spaľovania na miestach, kde sa oheň môže rozšíriť je zakázané. Podľa zákona NR SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, §61 v ods. 4 písmeno f) je možné uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu pokarhanie alebo pokutu do výšky 331 euro.
Keď ste sa už rozhodli pre spaľovanie suchej trávy a lístia na voľnom priestranstve, ste povinný v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra číslo 121/2002 Zbierky zákonov o požiarnej prevencii a v znení neskorších predpisov § 31 písmeno e) spaľovanie kontrolovať z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti:
- Ukladať horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty ani porasty
- Sledovať poveternostné podmienky, hlavne silu a smer vetra v čase spaľovania
- Zabezpečiť vhodné hasiace prostriedky, hlavne vedrá s vodou, hrable a lopaty na zabránenie rozšíreniu ohňa
- Kontrolovať spaľovanie počas celej doby spaľovania
- Po skončení spaľovania vykonať dohasenia zvyškov po spaľovaní a skontrolovať okolie

( DHZ Voderady )Vytvorené: 4. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 4. 4. 2018 11:03
Autor: ŠM/ Dobrovoľný hasičský zbor Voderady /2018