Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradné hodiny

Stránkové hodiny obecného úradu:
Pondelok:  09.00 - 12.00
   12.30 - 15.30
Utorok:     nestránkový deň
Streda:  07.30 - 12.00  
   12.30 - 17.00
Štvrtok:   07.30 - 12.00 
   12.30 - 14.00
Piatok:   07.30 - 12.00  
   12.30 - 14.00
 

podatelna@voderady.sk

 

IOMO

 

GDPR

Jazykový preklad stránky

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Obsah

Oznam o zápise detí do Materskej školy

Typ: ostatné
MŠ zápisZástupkyňa Základnej školy s materskou školou pre materskú školu oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020
bude prebiehať podľa vyhlášky 306/2008 Z.z Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23.júla 2008 o materskej škole
dňa 2.5.2019 v čase od 8.00 - 16.30h v budove materskej školy.

Podmienky prijatia sú nasledovné :

  • prednostne sa prijímajú deti , ktoré do 31.8.2019 dovŕšia piaty rok veku;
  • deti s  odloženou povinnou školskou dochádzkou;
  • a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou

 

Ďalšie podmienky prijímania  v prípade,  ak počet evidovaných žiadostí na predprimárne vzdelávanie bude vyšší ako voľná kapacita materskej školy upravuje platné VZN Obce Voderady č.1/2016 článok lll. ods.4 nasledovne:

  • deti s trvalým pobytom v obci Voderady;
  • deti zamestnaných zákonných zástupcov, ktoré k 1. septembru 2019 dovŕšili tri roky veku a rodič nie je na materskej dovolenke s ďalším dieťaťom;
  • deti s iným trvalým pobytom, ktoré dovŕšia k 1.septembru 2019 tri roky.

 

Ak dieťa z dôvodu nedostatku voľnej kapacity v materskej škole nebude zaradené na predprimárne vzdelávanie od 1.septembra 2019, bude zaradené do poradovníka a v prípade uvoľnenia miesta bude dodatočne prijaté , o čom bude zákonný zástupca dieťaťa informovaný.

Deti budú prijímané na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Tlačivo rodič obdrží v materskej škole v čase zápisu a následne odovzdá spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od príslušného pediatra v čo najkratšom čase, najneskôr do 31.5.2019 osobne alebo poštou do materskej školy

Na zápis , je potrebné prísť spolu s dieťaťom!

 

Zástupkyňa pre materskú školu

 


Vytvorené: 28. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 14. 3. 2019 13:35
Autor: ŠM