Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradné hodiny

Stránkové hodiny obecného úradu:
Pondelok:  09.00 - 12.00
   12.30 - 17:00
Utorok:    nestránkový deň
Streda:  07.30 - 12.00  
   12.30 - 17.00
Štvrtok:   07.30 - 12.00 
Piatok:   07.30 - 12.00  
   12.30 - 14.00
 

podatelna@voderady.sk

IOMO

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 26. 1. 2020
1 °C -1 °C
pondelok 27. 1. 5/0 °C
utorok 28. 1. 9/3 °C
streda 29. 1. 6/1 °C

Súvisiace stránky

tu:

Jazykový preklad stránky

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Obsah

Voľba hlavného kontrolóra obce Ružindol

Typ: ostatné
VoľbaObecné zastupiteľstvo obce Ružindol Uzn. č. 81/2019 na základe ustanovenia § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Ružindol,
ktorá sa uskutoční dňa 13. decembra 2019 na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Ružindol o 18:00 hod.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia doručiť svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 29. novembra 2019 do 12:00 hod. v zalepenej obálke na adresu:

Obec Ružindol

Obecný úrad Ružindol

Ružindol 130

919 61  Ružindol

Zn.: „Voľby hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“

Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov. Deň nástupu do zamestnania je 1. január 2020. Rozsah pracovného času je stanovený na 0,2 ustanoveného týždenného pracovného času.

Náležitosti písomnej prihlášky:

  • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje kandidáta (e-mail, telefón);
  • úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
  • uvedenie údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa  § 10 ods. 4
    písm. a) zákona NR SR č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu: meno, meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka, dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, štátne občianstvo, pohlavie, meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • súhlas so zverejnením osobných údajov na účely voľby hlavného kontrolóra v obecnom zastupiteľstve.

Vytvorené: 31. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 31. 10. 2019 14:01
Autor: