Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradné hodiny

Stránkové hodiny obecného úradu:
Pondelok:  09.00 - 12.00
   12.30 - 15.30
Utorok:     nestránkový deň
Streda:  07.30 - 12.00  
   12.30 - 17.00
Štvrtok:   07.30 - 12.00 
   12.30 - 14.00
Piatok:   07.30 - 12.00  
   12.30 - 14.00
 

podatelna@voderady.sk

 

IOMO

 

GDPR

Jazykový preklad stránky

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Obsah

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ - 2019/2020

Typ: ostatné
ZŠ zápisZápis do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020 sa uskutoční dňa 8. apríla 2019 v budove základnej školy, v čase od 13:30 hod. do 17:00 hod.

Vážení rodičia, ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2019 šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na základnú školu. Bez ohľadu na to, či uvažujete napr. o odklade školskej dochádzky alebo sa u vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup a vy ešte stále neviete, na ktorej škole bude dieťa reálne zaškolené – musíte ho zapísať na školu, ktorá je pre vás spádová s ohľadom na trvalé bydlisko dieťaťa. 

Legislatíva k zápisu deti

  • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov;
  • vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole;
  • všeobecne záväzné nariadenie (VZN )príslušnej obce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

V súlade s touto legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

 Zápisu sa zúčastňuje dieťa výlučne so zákonným zástupcom, nie s iným rodinným príslušníkom.

Na zápis si treba priniesť:

  • občiansky preukaz zákonného zástupcu,

  • rodný list dieťaťa,

  • v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí,

  • prihlášku, ktorú si online vyplníte na našej školskej stránke a prinesiete už vytlačenú a podpísanú  na zápis (výrazne  tak urýchlime adminitratívnu časť zápisu) , prihlášku na  povinne voliteľný predmet  a v prípade potreby  žiadosť  o odklad, alebo výnimočného prijatieprihlášku do ŠKD 

  • POZOR - všetky  tlačivá musia podpísať obaja zákonní zástupcovia!!!

Výnimočné prijatie dieťaťa

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 

Odklad školskej dochádzky

Ak zákonný zástupca dieťaťa  požiada o odklad povinnej školskej dochádky o jeden rok, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

zdroj: www.zsvoderady.sk

viac info: https://www.zsvoderady.sk/zapis-do-1.-rocnika-2019-2020


Vytvorené: 28. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 14. 3. 2019 13:40
Autor: