Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradné hodiny

Stránkové hodiny obecného úradu:
Pondelok:  09.00 - 12.00
   12.30 - 15.30
Utorok:     nestránkový deň
Streda:  07.30 - 12.00  
   12.30 - 17.00
Štvrtok:   07.30 - 12.00 
   12.30 - 14.00
Piatok:   07.30 - 12.00  
   12.30 - 14.00
 

podatelna@voderady.sk

 

IOMO

 

GDPR

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Evidencia psov

Evidencia psov Stiahnuté: 179x | 21.09.2017

Prihlásenie, zmena - evidencia psov - FO Stiahnuté: 181x | 21.09.2017

Prihlásenie, zmena - evidencia psov - PO Stiahnuté: 166x | 21.09.2017

Odhlásenie psa z evidencie - FO Stiahnuté: 186x | 21.09.2017

Odhlásenie psa z evidencie - PO Stiahnuté: 173x | 21.09.2017

Žiadosť o vydanie náhr.ev.známky Stiahnuté: 174x | 21.09.2017

Hrobové miesta

Žiadosť o povolenie úpravy hrobového miesta Stiahnuté: 185x | 28.09.2017

Žiadosť o ukončenie nájmu hrobového miesta Stiahnuté: 196x | 28.09.2017

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia

O Z N Á M E N I E údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na rok 20 ..... podľa skutočnosti predchádzajúceho roka Stiahnuté: 22x | 30.01.2019

Nájomné byty

Žiadosť o pridelenie bytu Stiahnuté: 386x | 05.08.2016

Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti Stiahnuté: 306x | 05.08.2016

Obecný úrad Voderady - stavebné

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 456x | 26.07.2016

ŽIadosť o vydanie stanoviska obce k stavebnému povoleniu Stiahnuté: 391x | 26.07.2016

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby Stiahnuté: 323x | 26.07.2016

Čestné vyhlásenie o veku stavby Stiahnuté: 281x | 26.07.2016

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu Stiahnuté: 370x | 26.07.2016

Spoločný obecný úrad

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 312x | 26.07.2016

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 421x | 26.07.2016

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu Stiahnuté: 295x | 26.07.2016

Vyhlásenie stavebného dozoru Stiahnuté: 285x | 26.07.2016

Stránka