Menu
Obec Voderady
Voderady Oficiálna stránka obce

Voderady

Vitajte na stránkach obce, veríme že na nej nájdete užitočné informácie!

S čím Vám môžeme pomôcť

rozšírené vyhľadávanie

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy vo Voderadoch

IOMO

IOMO

V rámci projektu modernizácie miest a obcí Slovenska  sa  naša obec  úspešne zapojila do národného projektu IOMO – Integrované obslužné miesto občana. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou , prijímateľom projektu je Ministerstvo financií SR. Partnermi projektu je Ministerstvo vnútra SR ,ZMOS a Slovenská pošta.   Náš obecný úrad  obdržal  softwarové a hardwarové vybavenie spolu s príslušenstvom  na vytvorenie pracoviska IOMO, ktoré ponúka  prístup k elektronickým službám na jednom  asistovanom mieste. Občanom ušetrí nielen čas, ale aj peniaze. Rozsah poskytovaných elektronických služieb úradov sa bude neustále rozširovať a vytvárať pre občana komfort pri využívaní služieb štátu.

Dovoľujeme si Vás informovať, že od   01.07.2017 je oficiálne spustená prevádzka integrovaného obslužného miesta občana  aj  na našom obecnom úrade, kde v kancelárii prvého kontaktu vybavíte:

Výpis z registra trestov –výstup je dostupný  do 10 minút od podania elektronickej žiadosti

Výpis z obchodného registra – výstup je dostupný do 10 minút od podania elektronickej žiadosti

Výpis listu vlastníctva –  výstup  je dostupný až do 48 hodín od podania elektronickej žiadosti

vybavuje: Bc. Gabriela Pittová
adresa: Obecný úrad Voderady
č. dverí 004, prízemie
tel: 033/5910041
email: pittová@voderady.sk

IOMO

Všetky vydávané dokumenty prostredníctvom IOMO sú platnými verejnými listinami použiteľné na právne účely.

Platby za asistované služby IOMO sa riadia sadzobníkom úhrad za činnosť IOMO podľa Vyhlášky č. 25/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov. Žiadateľ uhrádza za jednotlivé služby aj správny poplatok podľa platného zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov .

Výpis z listu vlastníctva

List vlastníctva je záznam, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti . Obsahuje údaje o nehnuteľnosti, o vlastníkoch, ťarchy  a spôsob nadobudnutia. Výpis z listu vlastníctva je verejná listina, ktorá obsahuje údaje zapísané  na liste vlastníctva ku dňu vyhotovenia výpisu.

Prostredníctvom IOMO môže občan požiadať o vydanie výpisu listu vlastníctva nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza kdekoľvek na Slovensku.

Na pracoviskách IOMO môžete získať:

  • Úplný Výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje všetky údaje zapísané v liste vlastníctva
  • Čiastočný Výpis z listu vlastníctva

Potrebné doklady: občiansky preukaz žiadateľa – majiteľ  nehnuteľnosti
Poplatok: 7,90 Eur
Doba vybavenia: do 48 hodín od podania elektronickej žiadosti

Výpis z obchodného registra

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľov. Obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, predmet podnikania, štatutárny orgán, spôsob konania a zoznam konateľov. Výpis z obchodného registra je dokument, ktorý obsahuje údaje zapísané v Obchodnom registri  ku dňu vyhotovenia výpisu.

Potrebné doklady: občiansky preukaz
Poplatok: 4, 50 Eur
Doba vybavenia: do 10 minút od podania elektronickej žiadosti

Výpis z registra trestov:

Register trestov je evidencia spáchaných trestných činov fyzických osôb, ktorý vedie Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Výpis z registra trestov je listina, ktorá preukazuje , či osoba bola alebo nebola odsúdená a obsahuje len odsúdenia, ktoré neboli zahladené.

Potrebné doklady k vybaveniu výpisu z registra trestov:

  • Občan Slovenskej republiky: občiansky preukaz
  • Občan Českej republiky: občiansky preukaz alebo cestovný pas
  • Cudzinec: platný cestovný pas  + úradne preložená kópia rodného listu

Doba vybavenia: do 10 minút od podania elektronickej žiadosti
V prípade podania žiadosti po 13.00 hod. je žiadosť vybavená až nasledujúci deň
Poplatok: 3,90 Eur

Poznámka: Z technický príčin výpis z registra trestov na obecnom úrade zatiaľ neposkytujeme.

Pre občanov

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť web stránky

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:17
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:1022145

Užitočné Informácie, ktoré Vás môžu zaujímať.