Menu
Obec Voderady
Voderady Oficiálna stránka obce

Voderady

Vitajte na stránkach obce, veríme že na nej nájdete užitočné informácie!

S čím Vám môžeme pomôcť

rozšírené vyhľadávanie

Všeobecne záväzné nariadenia

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy môže obec vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území obce silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce, osoby podnikajúce na území obce ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území obce.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné  zastupiteľstvo, sa  zverejňuje vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote.  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade.

2021

Dodatok č. 1 k VZN Obce Voderady č. 4-2019 O USTANOVENÍ MIESTNEHO POPLATKU ZA ROZVOJ PRE ÚZEMIE OBCE VODERADY

Účinnosť od 01.01.2022
Dodatok č. 1 k VZN Obce Voderady č. 4-2019 O USTANOVENÍ MIESTNEHO POPLATKU ZA ROZVOJ PRE ÚZEMIE OBCE VODERADY.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,75 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 5. 1. 2022

VZN Obce Voderady č. 3-2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Voderady

Účinnosť od 01.01.2022
VZN Obce Voderady č. 3-2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Voderady .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 484,79 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 5. 1. 2022

VZN Obce Voderady č. 2-2021o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia

Účinnosť od 01.01.2022
VZN Obce Voderady č. 2-2021o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,5 kB
Stiahnuté: 8×
Vložené: 5. 1. 2022

VZN OBCE VODERADY č. 1/2021, o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, o určení termínu a spôsobe zápisu detí do 1. ročníka ZŠ a o určení termínu a spôsobe zápisu a podmienok prijatia detí do MŠ

VZN Obce Voderady č. 1 - 2021 o povinnom zápise dieťaťa..._.1_docx.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,24 kB
Stiahnuté: 18×
Vložené: 5. 1. 2022

Dodatok č.1 k VZN č. 6/2020 o chove a držaní zvierat na území obce Voderady

Dodatok č.1 k VZN č. 62020 o chove a držaní zvierat na území obce Voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 126,81 kB
Stiahnuté: 63×
Vložené: 8. 4. 2021

2020

VZN Obce Voderady č. 7-2020 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Voderady

VZN Obce Voderady č. 7-2020 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Voderady .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 231,6 kB
Stiahnuté: 109×
Vložené: 16. 12. 2020

VZN Obce Voderady č. 6-2020 o chove a držaní zvierat na území obce Voderady

VZN Obce Voderady č. 6-2020 o chove a držaní zvierat na území obce Voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 320,67 kB
Stiahnuté: 139×
Vložené: 16. 12. 2020

VZN Obce Voderady č. 5/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Voderady

VZN Obce Voderady č.5-2020 o ochrannom pásme pohrebiska ... .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,98 kB
Stiahnuté: 236×
Vložené: 6. 5. 2020

Príloha č. 1 k VZN Obce Voderady č. 3/2020

Príloha č. 1 k VZN č. 3-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,65 kB
Stiahnuté: 230×
Vložené: 17. 2. 2020

VZN Obce Voderady č. 3/2020 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Voderady

VZN Obce Voderady č. 3-2020 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 349,02 kB
Stiahnuté: 553×
Vložené: 17. 2. 2020

VZN Obce Voderady č. 2/2020 o spôsobe číslovania stavieb v obci Voderady

VZN Obce Voderady č. 2-2020 o spôsobe číslovania stavieb v obci Voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 257,3 kB
Stiahnuté: 205×
Vložené: 17. 2. 2020

VZN Obce Voderady č. 1-2020 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Voderady

VZN Obce Voderady č. 1-2020 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom j – kópia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 280,23 kB
Stiahnuté: 238×
Vložené: 16. 12. 2020

2019

VZN Obce Voderady č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Voderady na kalendárny rok 2020 a nasledujúce zdaňovacie obdobia

VZN Obce Voderady č. 5-2019 Dane a poplatky od roku 2020 .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 427,09 kB
Stiahnuté: 426×
Vložené: 15. 11. 2019

VZN Obce Voderady č. 4 /2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

VZN Obce Voderady č. 4 -2019 Poplatok za rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 256,36 kB
Stiahnuté: 313×
Vložené: 15. 11. 2019

VZN Obce Voderady č. 3/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Voderady

VZN Obce Voderady č. 3-2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262,17 kB
Stiahnuté: 260×
Vložené: 26. 8. 2019

VZN Obce Voderady č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce        

VZN Obce Voderady 1-2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 482,74 kB
Stiahnuté: 390×
Vložené: 26. 8. 2019

2018

Dodatok č. 1/2018 k VZN Obce Voderady č.1/2015 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Voderady - Zmena v prílohe č.1 Sadzobník miestnych poplatkov platný od 01.01.2019

Dodatok č.1-2018 k VZN obce Voderady č.1-2015 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Voderady - Zmena v prílohe č.1 Sadzobnik poplatkov platný od 01.01.2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,7 kB
Stiahnuté: 426×
Vložené: 7. 11. 2018

Dodatok č. 1/2018 k Zásadám hospodárenia s finančným prostriedkami Obce Voderady

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 212,9 kB
Stiahnuté: 352×
Vložené: 7. 11. 2018
Zobrazeno 1-20 z 71

Samospráva

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť web stránky

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 287
TÝŽDEŇ: 665
CELKOM: 858334

Užitočné Informácie, ktoré Vás môžu zaujímať.