Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradné hodiny

Stránkové hodiny obecného úradu:
Pondelok:  09.00 - 12.00
   12.30 - 15.30
Utorok:     nestránkový deň
Streda:  07.30 - 12.00  
   12.30 - 17.00
Štvrtok:   07.30 - 12.00 
   12.30 - 14.00
Piatok:   07.30 - 12.00  
   12.30 - 14.00
 

podatelna@voderady.sk

 

IOMO

 

GDPR

Jazykový preklad stránky

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Obsah

Voľby 

Možnosť nahliadnutia do stáleho voličského zoznamu

Obecný  úrad vedie stály zoznam voličov. Počas obdobia konania volieb má občan možnosť nahliadnuť do tohto zoznamu, overiť si , či sú údaje v zozname o občanovi správne uvedené. Tiež má možnosť zo zoznamu zistiť, v ktorom volebnom okrsku je zapísaný.

K nahliadnutiu do stáleho zoznamu voličov je občan povinný predložiť občiansky preukaz.


Vydávanie voličských, hlasovacích preukazov

Správny poplatok - bez poplatku

Voličské, hlasovacie preukazy sa vydávajú občanovi osobne na požiadanie po predložení platného občianskeho preukazu.

Doba vybavenia : na počkanie

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR je možné doručiť na elektronickú adresu:
hannikerova@voderady.sk  alebo pittova@voderady.sk
 

VOĽBY do Európskeho parlamentu

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 28/2019 voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019

 

 

 

  • Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov

        pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 na území Slovenskej republiky

  • Application

        of the citizen of the European Union Member State for entry into the Electoral Register
        for The European Parliament elections 2019 on the territory of the Slovak Republic

 

 

 

Za technicko organizačné zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu bola určená
Gabriela Pittová, kontakt: pittova@voderady.sk, t.č. 033/5910041

Za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu bola vymenovaná
Emília Hannikerová, kontakt: hannikerova@voderady.sk, t.č. 033/5910042
 

Vytvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti