Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradné hodiny

Stránkové hodiny obecného úradu:
Pondelok:  09.00 - 12.00
   12.30 - 15.30
Utorok:     nestránkový deň
Streda:  07.30 - 12.00  
   12.30 - 17.00
Štvrtok:   07.30 - 12.00 
   12.30 - 14.00
Piatok:   07.30 - 12.00  
   12.30 - 14.00
 

 

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov 

viac tu : 

Obsah

Aktuálne

Najbližšie podujatia

25.02.2017

Pochovávanie basy

Pochovávanie basy a fašiangová veselica

Dobrovoľný hasičský zbor Voderady všetkých srdečne pozýva na hudobno-zábavný večer a fašiangovú veselicu dňa 25.februára 2017 o 20,00 hod.do Kultúrneho domu.Vstupné 2 Eurá. Vstupenky sú zlosovateľné.

Detail

17.02.2017

Zverejnenie záväznej časti - Zmeny 11/2016 Územného plánu obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice

Obec Voderady, ako orgán územného plánovania zabezpečil v zmysle § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vypracovanie a prerokovanie „Územného plánu obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice - Zmena 11/2016 v k.ú. Voderady". V zmysle § 27 ods. 4, písm. b) Stavebného zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov, Vám zasielame Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť schváleného Územného plánu obce a jej schválených Zmien. Zmena 11/2016 Územného plánu obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice bola schválená v obecnom zastupiteľstve dňa 14.02.2017 uznesením. č.7/2017 a jej záväzné časti boli vyhlásené VZN č.2/2017 zo dňa 14.02.2017. Záväzné časti budú zverejnené po dobu 30 dní v úradnej tabuli obecného úradu v termíne od 15.02.2017 do 15.03. 2017. Schválená Zmena 11/2016 územného plánu v určenom rozsahu mení a dopĺňa Územný plán obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice a jeho schválené zmeny a je záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb. Po uplynutí lehoty na zverejnenie bude Zmena 11/2016 územného plánu uložená na Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, na stavebnom úrade (Spoločný obecný úrad v Trnave) a na Obecnom úrade vo Voderadoch. VIAC V SEKCII ÚRADNÁ TABUĽA

Detail

17.02.2017

Zverejnenie záväznej časti - Zmeny 10/2016 Územného plánu obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice

Obec Voderady, ako ĽAorgán územného plánovania zabezpečil v zmysle § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vypracovanie a prerokovanie „Územného plánu obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice - Zmena 10/2016 v k.ú. Voderady". V zmysle § 27 ods. 4, písm. b) Stavebného zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov, Vám zasielame Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť schváleného Územného plánu obce a jej schválených Zmien. Zmena 10/2016 Územného plánu obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice bola schválená v obecnom zastupiteľstve dňa 14.02.2017 uznesením. č.6/2017 a jej záväzné časti boli vyhlásené VZN č.1/2017 zo dňa 14.02.2017. Záväzné časti budú zverejnené po dobu 30 dní v úradnej tabuli obecného úradu v termíne od 15.02.2017 do 15.03. 2017. Schválená Zmena 10/2016 územného plánu v určenom rozsahu mení a dopĺňa Územný plán obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice a jeho schválené zmeny a je záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb. Po uplynutí lehoty na zverejnenie bude Zmena 10/2016 územného plánu uložená na Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, na stavebnom úrade (Spoločný obecný úrad v Trnave) a na Obecnom úrade vo Voderadoch. VIAC V SEKCII ÚRADNÁ TABUĽA.

Detail