Zrušenie výberového konania

Výberové konanie na zákazku „Poskytovanie stravovacích služieb pre žiakov Základnej školy s materskou školou Voderady“   Oznamujeme všetkým záujemcom, že dňom 28.01.2015 v zmysle § 46 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení rušíme výberové konanie na zákazku „Poskytovanie stravovacích služieb pre žiakov Základnej školy s materskou školou Voderady“. Výberové konanie – zrušenie

Viac

Výzva pre majiteľov psov

V zmysle zákona č. 102/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.282/2002 Z.z. o podmienkach držania psov a na základe sťažností občanov Voderád na voľne sa pohybujúcich psov – obecné zastupiteľstvo opakovane vyzýva chovateľov psov na dodržiavanie VZN č. 6 z roku 2013, kde sa v §5 tohoto nariadenia hovorí o podmienkach vodenia psa

Viac

Obecná knižnica – oznam

  Oznamujeme čitateľom a návštevníkom obecnej knižnice vo Voderadoch, že táto bude v utorok – 27.1.2015 a vo štvrtok 29.1.2015 z technických príčin zatvorená. Ďakujeme za porozumenie.

Viac

Oznam o zápise do materskej školy

slniecko,-kreslene-173095

Zástupkyňa Základnej školy s materskou školou pre materskú školu oznamuje,že zápis detí do materskej školy na školský rok 2015/2016 bude prebiehať podľa vyhlášky 306/2008 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23.júla 2008 o materskej škole od 2.3.2015 do 3.3.2015 v čase od 8,00 do 15,00 hod.      Podmienky prijatia sú nasledovné:   prednostne sa prijímajú

Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ

Na základe zákona č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení zvoláva starosta obce Voderady zasadanie obecného zastupiteľstva na deň 21.január 2015 ( streda ) o 17,00 hod. Zasadanie sa bude konať v zasadačke na Obecnom úrade vo Voderadoch. Pozvánka na zasadanie OZ

Viac