Materská škola – oznam

stiahnuť

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje rodičom že, materská škola bude z dôvodu chrípkového ochorenia v čase od 24.2.2015 -27.2.2015 zatvorená na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave. Z tohto dôvodu v čase jarných prázdnin od 2.3.-6.3.2015 sa zoznam prihlásených detí ruší a môžu do materskej školy nastúpiť všetky zdravé deti okrem detí rodičov na materskej dovolenke.

Viac

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

vote2-150x150

Na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva starosta obce Voderady zasadanie obecného zastupiteľstva na deň 26.február 2015 ( štvrtok ) o 17,00 hod. Zasadanie sa bude konať v zasadacej miestnosti na Obecnom úrade vo Voderadoch. Pozvánka na OZ 26.2.2015

Viac

Mariášový turnaj

298000

Obec Voderady v spolupráci s kultúrnou komisiou a tímom dobrovoľníkov Vás pozýva na Mariášový turnaj dňa 28.2.2015 ( sobota ) v Kultúrnom dome Voderady. Prezentácia hráčov je od 8,00 do 9,00 hod. Na víťaza čaká cena v hodnote 100 Eur a ďalšie hodnotné ceny podľa umiestnenia. Štartovné je 10 Eur, ktoré zahŕňa kvalitné občerstvenie. Každý

Viac

Prenájom majetku obce

Obec Voderady v súlade so zákonom č. 138/1990 Zb. o majetku obcí a zásad hospodárenia s majetkom obce Voderady zverejňuje svoj zámer prenajať majetok obce Prenájom majetku obce

Viac