Prijímacie pohovory na ZUŠ vo Voderadoch

ZUŠ vo Voderadoch - logo

Riaditeľ Základnej umeleckej školy vo Voderadoch, Voderady 160, 919 42 VODERADY v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z. vyhlasuje prijímacie skúšky do literárno-dramatického, hudobného, výtvarného a tanečného odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2016/2017. Termín konania prijímacích skúšok: 23.,24.,

Viac

Prvomájový koncert dychovej hudby Boršičanka

stiahnuť (1)

Vážení priatelia, priaznivci dobrej dychovky ! Prijmite pekné pozdravenie od dychovej hudby B O R Š I Č A N K A Antonína Koníčka – jednej z najznámejších a najpopulárnejších kapiel z Južnej Moravy. BORŠIČANKA za krátku dobu svojej existencie už absolvovala stovky rôznych vystúpení, nielen na Morave, v Českej republike ale aj v zahraničí – napr. Rakúsko,

Viac

Stavanie Mája

IMG_7811

Vážení občania, milá mládež ! Obecný úrad vo Voderadoch v spolupráci s Kultúrnou komisiou a TJ Družstevník vás pozývajú na tradičné podujatie “Stavanie Mája “, ktoré sa uskutoční dňa 30.4.2016 ( v sobotu ) o 19,00 hod. na námestí pred kostolom. V kultúrnom programe vystúpia deti z folklórneho súboru z materskej školy a základnej umeleckej

Viac

Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Voderady predložila Okresnému úradu životného prostredia Trnava , odboru starostlivosti o životné prostredie , oddeleniu manažmentu enviromentálnych rizík, Oznámenie o strategickom dokumente ,,Zmena 10/2016 Územného plánu obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice – v k.ú. Voderady”. Obec Voderady ho v zmysle § 6 ods. 5 zákona 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

Viac