Oznámenie o strategickom dokumente – obstarávanie zmeny Územného plánu

Obec Voderady predložila Okresnému úradu životného prostredia Trnava , odboru starostlivosti o životné prostredie , oddeleniu manažmentu enviromentálnych rizík, Oznámenie o strategickom dokumente ,,Zmena 09/2015 Územného plánu obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice – v k.ú. Voderady”. Obec Voderady ho v zmysle § 6 ods. 5 zákona 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o

Viac

Garo Racing Team – Otvorenie sezóny 2015

OTVORENIE MOTOCYKLOVEJ SEZÓNY 2015   Zahájenie motocyklovej sezóny 2015 sa výnimočne tentokrát konalo na bowlingovej dráhe .   Toto netradičné otvorenie organizoval náš GARO Racing Team a uskutočnilo sa Bowlingovom Centre VICTORIA v Piešťanoch, kde sa konala suťaž  v bowlingu. Na podujatie boli pozvané všetky slovenské motocyklové  teamy, členovia aj nečlenovia teamov ale predovšetkým priaznivci motocyklového športu.  Atmosféra 

Viac

Parkom opäť lietali šípy

V sobotu 28. marca 2015 sa v príjemnom prostredí parku za kaštieľom konalo 1. kolo Slovenského pohára v 3D lukostreľbe, ktorého organizátorom bol Archery Club Geronimo Trnava, občianske združenie Ars Boni a obec Voderady. Pretekov sa zúčastnilo 190 priaznivcov lukostreľby všetkých vekových kategórií a z rôznych kútov Slovenska. Na súťažiacich čakalo 28 stanovíšť rôznych druhov 3D zvierat. Počas celých pretekov bolo

Viac