Verejná vyhláška – Prerokovanie návrhu riešenia Územného plánu obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice – Zmena 09/2015 v k.ú. Voderady

Obec Voderady, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18  a § 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel, zabezpečuje prerokovanie návrhu riešenia Územného plánu obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice –  Zmena 09/2015 v k.ú. Voderady.   Návrh riešenia zmeny územného plánu obce je vypracovaný

Viac

Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Voderady predložila Okresnému úradu životného prostredia Trnava , odboru starostlivosti o životné prostredie , oddeleniu manažmentu enviromentálnych rizík, Oznámenie o strategickom dokumente ,,Zmena 09/2015 Územného plánu obce Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice – v k.ú. Voderady”. Obec Voderady ho v zmysle § 6 ods. 5 zákona 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

Viac

Obecná knižnica – oznam

Oznamujeme čitateľom a návštevníkom obecnej knižnice, že táto bude 21.júla  v  utorok aj  23.júla  vo štvrtok z prevádzkových dôvodov zatvorená. Ďakujeme za porozumenie.

Viac

Posilňovňa – dočasné obmedzenie

Oznamujeme návštevníkom, cvičencom v obecnej posilňovni, že táto bude  od 22.júla teda od stredy až do 27. júla do pondelka ZATVORENÁ, z dôvodu zabezpečenia organizácie  Umeleckého festivalu Rukami a srdcom . Ďakujeme za porozumenie.

Viac