Úcta k starším

  Každoročne v októbri si pripomíname Mesiac úcty k starším. Aj tohto roku pre našich seniorov pripravil obecný úrad slávnostné posedenie, ktoré sa konalo v nedeľu 19. októbra 2014 v sále kultúrneho domu. Slávnosť začala príhovorom pána starostu obce JUDr. M. Turanského, MBA a pána farára Mons. J. Bučíka. Po krátkych príhovoroch sa  v kultúrnom

Viac