Menu
Obec Voderady
Voderady Oficiálna stránka obce

Voderady

Vitajte na stránkach obce, veríme že na nej nájdete užitočné informácie!

S čím Vám môžeme pomôcť

rozšírené vyhľadávanie

Hasiči

Dobrovoľný hasičský zbor Voderady

Výbor a členovia

obsah stránky sa aktualizuje...

 

Technika

CAS 32 TATRA 815

Cisternová automobilová striekačka na podvozku T-815 je určená na zdolávanie požiarov vodou alebo penou, dopravu hasičského družstva so zníženým počtom a dopravu vecných prostriedkov. Vozidlo sa využíva na kyvadlovú dopravu vody alebo na diaľkovú dopravu vody hadicovým vedením. Umožňuje zásahy aj pri veterných kalamitách, povodniach, vyslobodzovaní techniky. Objem nádrže na vodu je 8 900 litrov, nádrž na penidlo má 400 litrov. Výkon čerpadla je 3 200 l/min. pri 0,8 MPa a sacej výške 1,5 m. Čerpadlo umožňuje primiešavanie penidla v rozsahu 0,5-6%. Medzi základnú výbavu patrí hadicový materiál

( 120 metrov hadíc typu B, 200 metrov hadíc typu C a 80 metrov hadíc typu D ), rozdeľovače, armatúry, pretlakový ventil, prúdnice, rebrík, hasiace prístroje (prášok ABC) a CO2, lezecké potreby, plávajúce čerpadlo, motorová píla a iné vecné prostriedky potrebné na zásahovú činnosť.
Od roku 2018 sú vo výzbroji zaradené 4ks autonómnych dýchacích prístrojov značky Scott. Set ADP obsahuje nosič, tlakovú fľašu na stlačený vzduch, pľúcnu automatiku a masku. Ku každému ADP je aj náhradná oceľová fľaša 6L/300 bar.

TTD podvozku:
Dĺžka  8570 mm
Šírka    2550 mm
Výška  3150 mm
Motor: vznetový, štvortaktný, vzduchom chladený 12-valec do V s priamym vstrekom paliva,   typ T3 930 a rozvodom OHV
Objem motora : 19 000 ccm
Výkon motora : 235 kW (310 ks) pri 2200 ot./min.
Prevodovka: manuálna, 10 stupňov vpred, 2 stupne vzad
Podvozok tvorí centrálna nosná rúra s výkyvnými polonápravami. Odpruženie na prednej náprave je pomocou torzných tyčí, zadné nápravy sú odpružené pneumaticky („vankúše“). Podvozok má stály pohon zadných kolies, predný náhon je pripojiteľný. Kabína je  trambusová, dvojdverová, pneumaticky sklopná pre posádku 1+3.
Rok výroby je 1986.

Automobil slúži v našej jednotke od roku 2015 a je určený ako prvovýjazdové vozidlo.

Iveco Daily Magirus TSF – W

Podvozok Iveco Daily 65C15D
Nadstavba Magirus TSF – W
Magirus Brandschutztechnik GmbH, Görlitz, SRN
Rozmery dĺžka 6180 mm
šírka 2300 mm
výška 2570 mm
Maximálna prípustná hmotnosť 6 300 kg
Motor radový, štvortaktný, štvorvalec, výkon 107 kW
palivo - nafta
Maximálna rýchlosť 100 km/h
Posádka 1 + 6
Nádrž na vodu 750 litrov 
Prenosné čerpadlo Magirus PFPN 10-1000
Typ TS 10-1000
Odstredivé čerpadlo P 708
Výtlačný objem 1500 l/min pri 10 bar pri sacej výške 3 m
Hnací motor FIAT FIRE 1242 MPI
Výkon motora 54 kW (75k) pri 6000 min-1
Palivová nádrž 18 litrov 
Celková hmotnosť 190 kg 
Automobil slúži na dopravu hasičského družstva, zásahových a technických prostriedkov. Zároveň slúži aj na prvotný zásah vodou prostredníctvom prenosného čerpadla Magirus PFPN 10-1000, ktoré je napojené na nádrž v nadstavbe vozidla a aj samostatne použiteľné.

Dopravný automobil Avia A30 DA12

Podvozok Avia A 30, r.v. 1982
Nadstavba Karosa, n.p. Vysoké Mýto, r.v. 1982 
Rozmery dĺžka 5 590 mm
šírka 2 210 mm
výška 2 500 mm
Maximálna prípustná hmotnosť 4 200 kg
Motor štvortaktný, naftový, vodou chladený štvorvalec 
Výkon: 60 kW 
Maximálna rýchlosť 80 km/hod.
Posádka 3 + 6 
Automobil slúži na prepravu hasičského družstva, zásahových a technických prostriedkov. Do výzbroje patrí aj prenosná motorová striekačka PPS 12 s príslušenstvom.

Cisternová automobilová striekačka CAS 32 Tatra 138 P 6x6

Podvozok Tatra 138 P 6x6, r.v. 1970
Nadstavba Karosa, n.p. Vysoké Mýto, r.v. 1971
Rozmery dĺžka 8 550 mm
šírka 2 470 mm
výška 2 750 mm
Maximálna prípustná hmotnosť 17 180 kg
Motor T 928, štvortaktný, naftový, vzduchom chladený osemvalec do V, Výkon: 132 kW 
Maximálna rýchlosť 71 km/hod.
Posádka 1 + 2
Nádrž na vodu 6 000 l
Nádrž na penidlo 600 l
Výkon čerpadla 3 200 l/min.
Automobil slúži na hasenie požiarov vodou a penou, v pokoji aj počas jazdy. Podvozok umožňuje stály pohon všetkých kolies – 6x6.

Z histórie ...

1866 - 1918
História DHZ Voderady je úzko spätá s rodinou grófa Františka Zichyho, ktorá mala v našej obci letné sídlo - kaštieľ. Miestne zdroje uvádzajú, že v roku 1866 bol založený Ohňohasičský spolok, ktorého prvým veliteľom bol Peter Plank, správca veľkostatku grófa Zichyho. Podľa záznamov Okresnej hasičskej jednoty v Trnave zbor vznikol až 16. apríla 1889, no podľa zachovalého odtlačku pečiatky s rokom 1885 to bolo určite skôr. Najstarším záznamom je úradné povolenie zboru z 30. mája 1889 (schválenie stanov). Zbor mal vtedy približne 17 členov. V tej dobe sa pre účely hasenia okrem ručnej štvorkolesovej striekačky od fy Smékal používal aj „vodonosný voz zo sudom“. Doprava hasičskej techniky bola zabezpečovaná koňskými záprahmi, ktoré vlastnili miestni ľudia a mali službu počas jedného týždňa. Sochu sv. Floriána, patróna hasičov, dali postaviť už v roku 1840 manželia Vrbovszky na južnom konci Hlavnej ulice, kde je dominantou dodnes.

1918 - 1948

Po zániku Rakúsko-Uhorska sa vytvorili nové hasičské orgány vo vtedajšej Československej republike. Zbor bol jedným zo zakladajúcich členov Okresnej hasičskej jednoty č. 28 v Trnave, ktorá bola založená 1. marca 1924. V tom období prijal zbor aj stanovy, ktoré sa opierali o ústredné Stanovy Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku. V roku 1925 bol okres Trnava rozdelený na 7 obvodov, kde DHZ Voderady patril do obvodu č. 3 Cífer. V medzivojnovom období zbor zasahoval pri rôznych požiaroch a zúčastňoval sa aj na kultúrnych a spoločenských udalostiach v obci (napr. procesie). Stále bola využívaná technika od založenia zboru.
Už od roku 1884 bola súčasťou zboru dychová hudba, ktorej účinkovanie pod záštitou hasičov bolo ukončené v roku 1958.
V období rokov 1939 až 1941 bol vybudovaný hasičský sklad, ktorý bol v roku 1956 prebudovaný a slúžil až do roku 1975.

1948 - 1980

Po roku 1948 si zbor, ale aj celá spoločnosť zvykala na nové pomery v štáte. DHZ sa premenúvajú na „Požiarne zbory“. Už v roku 1951 dostávajú voderadskí hasiči k dispozícii novú dopravnú striekačku DS – 16 a v roku 1958 vozidlo Tatra 805 DVS 8 s prenosnou striekačkou PS 8. PZ Voderady v 50-tych a 60-tych rokoch zasahuje pri požiaroch v obci a okolí a zúčastňuje sa preverovacích cvičení na úrovni okrsku, okresu a kraja. V tomto období sa vytvára aj ženské družstvo, ktoré dosahovalo veľmi dobré výsledky. Medzníkom bol rok 1966, v ktorom si členovia organizácie pripomenuli 100. výročie založenia zboru.
Zbor dostáva v roku 1972 ďalšiu novú zásahovú techniku – CAS 16 ZiL 130. Zároveň sa zúčastňuje aj 2. národnom kole CSPD, kde družstvo mužov obsadilo celkové 5. miesto v Slovenskej republike. Súčastne sa začína so stavbou novej „Požiarnej zbrojnice“, ktorá bola dostavaná v roku 1973. DHZ sa naďalej zúčastňoval previerok pripravenosti, kultúrnych a spoločenských udalostí, z ktorých je treba spomenúť aj stráženie pri „Božom hrobe“ na Veľkú noc. Túto záslužnú činnosť zbor robil od svojho založenia, no v rokoch 1965 – 1967 bola na podnet vtedajšieho predsedu MNV prerušená. Od roku 1967 pokračuje bez prerušenia do dnešných dní. V roku 1976 dosiahlo družstvo dorastu najväčší úspech, keď získalo 2. miesto v celoštátnej súťaži v Michalovciach.

1980 - po súčasnosť

Začiatok 80-tych rokov bol obdobím, keď zbor obdržal novú techniku. Išlo o dopravný automobil Avia A30 DVS 12, ktorý dostal od štátu a Slovenskej poisťovne v roku 1982. V tom istom roku, 29. mája 1982, zvíťazilo požiarne družstvo mužov JRD Voderady, zložené z členov zboru súťaž požiarnych družstiev z poľnohospodárskych závodov a vyhralo motorovú striekačku PPS 12. V nasledujúcom roku, konkrétne 27. septembra 1983 k uvedenej technike pribudla CAS 32 Tatra 138, ktorá bola prevedená zo zásob MV SSR. Roku 1986 boli nadviazané po úspešných rokovaniach družobné styky s požiarnikmi z obce Veľké Pavlovice. Tieto po malej prestávke, spôsobenej rozdelením republiky pretrvávajú dodnes. Po celospoločenských zmenách v roku 1989 a rozdelení republiky v roku 1992 si zbor v roku 1996 pripomenul 130. výročie svojho založenia a zároveň mu Obecný úrad venoval „Hasičskú zástavu“ ako vďaku za ochranu obce a majetku spoluobčanov. 
V roku 2002 sa Dobrovoľný požiarny zbor Voderady premenoval v súlade s novou legislatívou na Dobrovoľný hasičský zbor Voderady a tak sa opäť symbolicky vrátil k odkazu svojich zakladateľov dobrovoľných hasičov aj v duchu hesla „Bohu na slávu – blížnemu na pomoc!“
V súčastnosti má zbor 53 členov, z toho 9 žien a 20 žiakov.

Čelní funkcionári dobrovoľného hasičského zboru

1866 - zakladateľ zboru gróf František Zichy
1866 - Peter Plank - prvý veliteľ
? - 1914 vykonávatelia funkcie nie sú známi
1914 - 1925 Jenő Schwarzer - veliteľ /v období I. svetovej vojny/
1925 - 1928 Jozef Norulák - veliteľ
1928 - 1932 Štefan Dvorák - veliteľ
1932 - 1933 Vítus Mrva - predseda
1932 - 1933 Eduard Fábry - jednateľ
1934 - 1936 Vít Mrva - veliteľ
1937 - 1939 Ján Zatko - veliteľ
1939 - 1941 Štefan Mrákava - veliteľ
1941 - 1943 Jozef Bachratý - veliteľ
1941 - 1943 Gejza Janeček - tajomník
1944 - 1946 Jozef Bachratý - veliteľ
1944 - 1946 Gejza Janček - tajomník
1947 - 1948 Ján Zatko - veliteľ
1949 - 1953 Rudolf Klačan - veliteľ
1953 - Leopold Bilčík - predseda
1953 - 1966 Alojz Mrva - veliteľ
Ladislav Bachratý - tajomník
1966 - 1968 Dubovský Jozef /Lábuš/ - predseda
1967 - 1968 Augustín Zatko - veliteľ
18. 1. 1969 - 31. 12. 1974 Alojz Mrva - predseda
18. 1. 1969 - 31. 12. 1974 František Bachratý - veliteľ
18. 1. 1969 - 6. 12. 1969 Milan Turanský - tajomník
6. 12. 1969 - 9. 1. 1971 Ladislav Bachratý - tajomník
9. 1. 1971 - 11. 12. 1976 Tibor Horváth - tajomník
31. 12. 1974 - 11. 12. 1976 Milan Turanský- predseda
31. 12. 1974 - 14. 12. 1978 Jozef Šturdík - veliteľ
11. 12. 1976 - august 1978 Ladislav Bachratý - predseda
11. 12. 1976 - 16. 12. 1978 Mária Lančaričová - tajomník
august 1978 - 14. 12. 1980 Jozef Šturdík - predseda
16. 12. 1978 - 14. 12. 1980 František Bachratý - veliteľ
16. 12. 1978 - 14. 12. 1980 Tibor Horváth - tajomník
14. 12. 1980 - 19. 12. 1982 Tibor Horváth - predseda /od novembra
1981 vykonával i funkciu tajomníka/
14. 12. 1980 - 22. 12. 2008 Jozef Šturdík - veliteľ
14. 12. 1980 - november 1981 Vladimír Mrva - tajomník
19. 12. 1982 - 18.12.1988 František Bachratý - predseda
19. 12. 1982 - 28.10.2000 Tibor Horváth - tajomník
18. 12. 1988 - 21. 2.1999 Rudolf Dubovský - predseda
21. 2. 1999 - 19. 2. 2011 Jozef Minarovič - predseda
11. 2. 2001 - 19. 2. 2011 Štefan Krivosudský - tajomník
22.12.2008 - 07.01.2017 Mgr. Daniel Dubovský - veliteľ
19.2.2011 - doteraz Štefan Krivosudský - predseda
19.2.2011 - doteraz Viliam Benkovský - tajomník
07.01.2017 - doteraz Ing. Ondrej Fatranský - veliteľ

Obec

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť web stránky

Návštevnosť:

ONLINE:25
DNES:156
TÝŽDEŇ:3865
CELKOM:1268732

Užitočné Informácie, ktoré Vás môžu zaujímať.