Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradné hodiny

Stránkové hodiny obecného úradu:
Pondelok:  09.00 - 12.00
   12.30 - 17:00
Utorok:    nestránkový deň
Streda:  07.30 - 12.00  
   12.30 - 17.00
Štvrtok:   07.30 - 12.00 
Piatok:   07.30 - 12.00  
   12.30 - 14.00
 

podatelna@voderady.sk

 

IOMO

 

GDPR

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 16. 9. 2019
24 °C 13 °C
utorok 17. 9. 17/11 °C
streda 18. 9. 15/7 °C
štvrtok 19. 9. 14/5 °C

Súvisiace stránky

tu:

Obsah

Aktuálne

13.09.2019

CP zmena

Oznámenie o možnosti zaslania pripomienok a požiadaviek od obecných úradov a občanov v rámci prípravy cestovných poriadkov na obdobie 2019/2020

TTSK, ako objednávateľ dopravných služieb oznamuje, že v termíne od 17.09.2019 do 30.09.2019 bude možné zasielať písomné požiadavky a pripomienky obecných úradov a občanov na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov. Požiadavky a pripomienky je potrebné zasielať najneskôr do 30.09.2019 písomne alebo e-mailom dopravcovi, ktorý zabezpečuje dopravnú obslužnosť a taktiež TTSK na vedomie. Kontakty sú uvedené v prílohe ( Oznámenie ...).

Detail

13.09.2019

FK Voderady

Pozvánka od FK Voderady na futbalové zápasy

Futbalový klub Voderady Vás pozýva na futbalové zápasy, ktoré sa odohrajú na futbalovom ihrisku vo Voderadoch tento víkend nasledovne: v sobotu, t.j. 14.09.2019 o 12:00 hod. - Prípravka: Voderady - Modranka Hneď po zápase prípravky, v sobotu cca o 13:30 hod. sa uskutoční medzinárodný futbalový zápas starých pánov medzi FK Voderady a FK Františkovy Lázně. ďalej v nedeľu, t.j. 15.09.2019 o 10:30 hod. - Žiaci: Voderady - Majcichov a o 16:00 hod. - Muži: Voderady - Horná Krupá Príďte povzbudiť naše mužstvá. O občerstvenie je postarané.

Detail

06.09.2019

Zákaz spaľovať odpad

UPOZORNENIE - ZÁKAZ SPAĽOVANIA ODPADU

Vážení občania ! V záujme predchádzania vzniku priestupkov, Obec Voderady dôrazne upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov. Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Pri spaľovaní odpadov na záhradách sa uvoľňujú toxické látky, napr. oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky, navyše vo väčších koncentráciách, z dôvodu horenia za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania. Pálením zeleného odpadu dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. V zmysle Občianskeho zákonníka nikto nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch a taktiež VZN obce Voderady č. 6/2013 o verejnom poriadku v obci Voderady. Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov atď. Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad upravuje Všeobecne záväzné nariadenie OBCE VODERADY č. 5/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Voderady.

Detail

03.09.2019

čipovanie psov

Povinné čipovanie psov

Od 1. 9. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 184/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Vznikli tak nové povinnosti aj pre majiteľov psov. Podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z.: Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom (mikročipom),ktorý spĺňa technické požiadavky podľa osobitného predpisu, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat. Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa do 31. októbra 2019. Označenie psíka mikročipom môže vykonať iba veterinárny lekár, ktorý je zodpovedný za správnosť jeho aplikácie. Registrácia psíkov a ich majiteľov sa vedie v Centrálnom registri spoločenských zvierat (CRSZ), čo je digitálna databáza, kde veterinár zapíše základné údaje o zvieratku, číslo čipu, prípadne pasu a očkovanie proti besnote. Do registra bude potrebné zaevidovať psíka do 24 hodín od začipovania. Pri zápise poskytuje svoje osobné údaje aj majiteľ a to meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, adresu držby zvieraťa a telefónne číslo. V prípade zmeny majiteľa alebo úhynu psíka je potrebné, aby to pôvodný majiteľ nahlásil najneskôr do 21 dní veterinárovi, ktorý zapíše príslušné údaje do registra. Výhodou čipovania zvieraťa a jeho registrácie v CRSZ je rýchla a jedinečná identifikácia zvieraťa, ktorá pri strate a nájdení zvieraťa umožní zistenie údajov o zvierati a jeho majiteľovi, kontaktovanie majiteľa v krátkom čase a prinavrátenie zvieraťa do jeho rúk.

Detail

28.08.2019

aerobic

Cvičiteľka aerobicu oznamuje

Cvičiteľka aerobicu oznamuje, že od 02.09.2019 sa opäť bude pokračovať v cvičení; v obvyklom čase - v pondelok a v stredu o 18:00 hod. v malej telocvični.

Detail

26.08.2019

Detský lekár

MUDr. Mário Móro - detský lekár oznamuje

OZNAM č. 1 Dovolenka Od 30.08.2019 do 10.09.2019 (vrátane) bude detská ambulancia z dôvodu dovolenky zatvorená, zastupuje MUDr. Margetáková, poliklinika Družba Trnava, detská časť, prízemie. Oznam č. 2 Od 11.09.2019 do 27.09.2019 bude detská ambulancia v Cíferi zatvorená, MUDr. Móro bude ordinovať v ambulancii v Trnave, na poliklinike Družba, detská časť.(MED-ARCH Centrum plus s.r.o.) Ordinačné hodiny v Trnave Pondelok 7:00 – 16:00 Utorok 7:00 - 15:00 Streda 7:00 - 12:30 Štvrtok 7:00 - 14:00 Piatok 7:00 - 14:00 (pozn.: MUDr. Móro v uvedenom termíne nemá dovolenku, ale ordinuje v Trnave)

Detail

22.08.2019

FOTO

FOTOSÚŤAŽ

Milé deti ! Iste ste si všimli a dočítali ste sa prostredníctvom letákov alebo obecných novín Voderadčan, že Obec Voderady vyhlásila súťaž pre deti, ktoré rady fotografujú. Hlavným motívom bolo zachytiť nevšedný alebo veselý zážitok z prázdnin. Súťažné fotografie je možné doručiť do 30.augusta na Obecný úrad vo Voderadoch alebo e-mailom na: siskova@voderady.sk Každý, kto sa chce zapojiť do súťaže môže poslať maximálne 3 fotografie, farebné alebo čierno-biele v elektronickom formáte JPG. Fotografia musí byť označená menom a priezviskom, adresou bydliska a vekom dieťaťa. Vyhodnotenie a ocenenie autorov víťazných fotografií peknými vecnými cenami sa uskutoční 31.8.2019 v rámci Rozlúčky s letom na Kultúrnej zóne. Všetky fotografie zaslané do súťaže budú následne vystavené v Obecnej knižnici ( Stará škola ). Súťažiaci zaslaním snímky potvrdzuje súhlas so spracovaním osobných údajov a pravidlami súťaže. Podeľte sa s nami o krásne zážitky z letných prázdnin !

Detail

21.08.2019

Kaštieľ

Poďakovanie za príspevky do zbierky artefaktov

Vážení občania, touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí zareagovali na našu výzvu a prispeli do zbierky historickými predmetmi pôvodne nachádzajúcimi sa v kaštieli. Týmito príspevkami ste spoločne prispeli k rozšíreniu zbierky a návratu artefaktov na ich pôvodné miesto. Do zbierky je možné ešte stále prispievať, preto pokiaľ máte záujem ju rozšíriť, radi Vás privítame. Ešte raz vďaka. Ing. Pavel Bohdal s rodinou

Detail

Najbližšie podujatia v obci Voderady a okolí

22.09.2019

workout

Obec Voderady pozýva na otvorenie Workoutového ihriska

Obec Voderady Vás srdečne pozýva na otvorenie Workoutového ihriska, ktoré sa uskutoční dňa 22.septembra 2019, o 15:00 hod. v areáli pri multifunkčnom ihrisku. Tešíme sa na stretnutie a spoločné športové zážitky !

Detail

16.11.2019

Stolný tenis

Pozvánka na Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj Betonári

Neregistrovaní stolnotenisoví hráči pozývajú deti a mládež ako i rodičov a trénerov na Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj ”7.Detská betónovačka”, ktorý sa uskutoční 16. novembra 2019 (sobota) o 9:00 v KD Horné Orešany. Turnaj je určený pre začínajúce neregistrované deti a mládež do 18 rokov (bez licencií). Pre troch najlepších v dvoch kategóriách (od 6 do 12 rokov, od 13 do15 rokov a 16 do 18 rokov) sú pripravené poháre a bohaté občerstvenie. Ostatní budú zaradení do losovania o vecné ceny. Na turnaj sa treba vopred prihlásiť. Priveďte prosím svoje začínajúce talenty na detský turnaj. Čaká vás pohoda a príjemná atmosféra :-) Viac informácií nájdete na nasledovnom linku - http://stolnotenisovyturnaj.eu/minibetonovacka/informacie-o-turnaji

Detail