Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradné hodiny

Stránkové hodiny obecného úradu:
Pondelok:  09.00 - 12.00
   12.30 - 17:00
Utorok:    nestránkový deň
Streda:  07.30 - 12.00  
   12.30 - 17.00
Štvrtok:   07.30 - 12.00 
Piatok:   07.30 - 12.00  
   12.30 - 14.00
 

podatelna@voderady.sk

IOMO

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 9. 4. 2020
jasná obloha 19 °C 5 °C
piatok 10. 4. jasná obloha 17/8 °C
sobota 11. 4. jasná obloha 17/6 °C
nedeľa 12. 4. takmer jasno 18/6 °C

Súvisiace stránky

tu:

Jazykový preklad stránky

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Návštevnosť web stránky

Návštevnosť:

ON LINE: 8
DNES: 347
TÝŽDEŇ: 1872
CELKOM: 619212

Obsah

08.04.2020

Krásne Veľkonočné sviatky ! 1

Krásne Veľkonočné sviatky !

Milí Voderadčania! zo srdca Vám všetkým prajem, aby ani táto mimoriadna situácia, v ktorej sa momentálne nachádzame, nezatienila atmosféru blížiacich sa sviatkov Veľkej noci. Nech Vám Veľká noc prinesie veľa radosti, smiechu, pokoja a nezabudnuteľných chvíľ prežitých so svojimi najbližšími. Nech sa čaro týchto sviatkov prenesie i do všedných dní Vášho života. Dovoľte mi v mene mojom, ako i v mene poslancov OZ a pracovníkov Obecného úradu zaželať Vám požehnané milostiplné Veľkonočné sviatky! Anita Gajarská starostka obce

Detail

08.04.2020

HaZZ

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava od 09.04.2020 od 12:00 hod. až do odvolania. Viac informácií v prílohe:

Detail

08.04.2020

Strava seniori

Dovoz stravy pre seniorov

Stravovateľ pán Peter Sedlák informuje, že od 14.04.2020 t. j. od utorka začína dovážať obedy pre seniorov v našej obci. Pravidelní stravníci, ktorí majú predplatené obedy sa nemusia nahlasovať na odber stravy. Je potrebné kontaktovať pána Sedláka len v prípade, že nebudete odoberať stravu. Z dôvodu opatrení vo veci zabránenia šírenia koronavírusu, bude dovoz stravy prebiehať bez osobného kontaktu s dodávateľom stravy. Strava sa bude dovážať výlučne v jednorazových obaloch, preto prosíme aby si každý senior vyložil pred dom nejaký podstavec, prípadne stoličku, na ktorú bude možné stravu položiť. Použité jednorazové obaly je potrebné likvidovať do separovaného odpadu.

Detail

08.04.2020

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Voderady

Na základe zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov a v súlade s rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva Obce Voderady starostka Obce Voderady z v o l á v a 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Voderady na deň 16. apríl 2020 ( štvrtok ) o 17:30 hod. Miesto konania: veľká sála Kultúrneho domu vo Voderadoch

Detail

08.04.2020

Zberný dvor vo Voderadoch - v sobotu ZATVORENÝ

Oznamujeme občanom, že Zberný dvor vo Voderadoch bude dňa 11.04.2020, t.j. v sobotu ZATVORENÝ. Ďakujeme za porozumenie.

Detail

08.04.2020

Pošta Voderady - Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Pošta Voderady bude v súlade s nariadením Ústredného krízového štábu SR pre prijatie preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu od 06.04.2020 do odvolania poskytovať služby nasledovne:

Detail

07.04.2020

Obmedzenie slobody pohybu a pobytu - Rozšírenie núdzového stavu !

Vláda Slovenskej republiky prijala 6. apríla uznesenie, ktorým obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od stredy 8. apríla od 0:00 do pondelka 13. apríla do 23:59. Dodržiavanie vládneho nariadenia budú kontrolovať hliadky polície a armády. Majú byť hlavne na výpadovkách ciest pri hraniciach okresov. Ak niekoho zastavia, bude musieť vyplniť dotazník a vysvetľovať dôvod cesty. Napr. pri prekračovaní hranice okresu pri ceste za prácou odporúčajú mať pri sebe pracovnú zmluvu. Aj pri opustení domácnosti v rámci povolených výnimiek, bude treba mať pri sebe doklad totožnosti. Hliadky môžu totiž kontrolovať aj pohyb na bežných uliciach. Ak by sa chceli rodiny vybrať na spoločnú prechádzku do prírody, môžu tak urobiť iba tí, ktorí spoločne bývajú. Pri nerešpektovaní nariadenia hrozí pokuta 1659 eur. Obmedzenie schválené vládou sa nevzťahuje na: 1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, 2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt), 3. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta, 4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným, 5. pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta, 6. cesty na pohreb blízkej osoby, 7. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta. Vláda Slovenskej republiky tiež zakazuje uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Detail

07.04.2020

OZNAM O ZÁPISE DO MATERSKEJ ŠKOLY

Zástupkyňa Základnej školy s materskou školou pre materskú školu oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 bude prebiehať podľa vyhlášky 306/2008 Z.z Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23.júla 2008 o materskej škole a usmernenia MŠ SR upraveného VZN obce Voderady od 1.5.2020 do 15.5.2020 . Nakoľko bude zápis prebiehať bezkontaktne je potrebné k prihláške vyplniť ešte krátky dotazník a  potvrdenie od lekára, ktoré do MŠ zašlete dodatočne . Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia  dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt, a  ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a  zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.  Tlačivá budú zverejnené deň pred začiatkom zápisu t.j. 30.4.2020 na webovej stránke materskej školy : msvoderady.sk v časti dokumenty na stiahnutie. Následne je potrebné ich zaslať na emailovú adresu materskej školy : msvoderady@centrum.sk a do predmetu správy zadať ,,PRIHLÁŠKA a meno dieťaťa ´´, alebo prostredníctvom slovenskej pošty na adresu : Materská škola Voderady 47, 919 42 Voderady najneskôr do 30.5.2020

Detail

01.04.2020

Nákupy seniorom

Vážení občania, v súvislosti s opatreniami prijatými vládou Slovenskej republiky za účelom zabránenia ohrozenia verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 Obecný úrad Voderady oznamuje, že v nevyhnutných prípadoch bude zabezpečovať službu nákupov základných potravín a hygienických potrieb v predajni COOP Jednota vo Voderadoch a vyzdvihnutia liekov na e-recept v Lekárni Ambrózia vo Voderadoch pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov. Prosíme občanov, aby túto službu využívali naozaj len v prípadoch, keď im v nákupoch nemôžu pomôcť príbuzní, známi, resp. susedia.

Detail

01.04.2020

Tím prevencie kriminality odporúča ...

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny – SENIOROV, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva. "Čím väčšiu informovanosť dosiahneme, tým bude riziko nápadu trestnej činnosti menšie."

Detail

31.03.2020

Usmernenie k organizovaniu pohrebov

Z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorá nastala v súvislosti s COVID-19 a prevencie proti šíreniu koronavírusu, obce pri výkone pohrebných služieb musia fungovať v núdzovom režime, čo znamená, že zabezpečenie obradov na cintorínoch bude mať isté obmedzenia: Prehľad obmedzení: 1. vstup na cintorín je možný len v ochranných rúškach, 2. ručné kondolencie na konci pohrebného obradu sa zakazujú, 3. vstupovať do domu smútku je povolené maximálne 2 osobám súčasne, 4. pohrebného obradu sa môže zúčastniť iba najbližšia rodina v počte max.10 – 15 osôb, pričom treba dodržiavať vzájomné 2m odstupy. 5. pohrebný obrad musí prebiehať výlučne v exteriéri a v skrátenej forme. Ak nastane úmrtie z dôvodu koronavírusu opatrenia sú rozšírené o nasledovné obmedzenie: - zosnulý je umiestnený v ochranných vakoch a uložený do konečnej rakvy, pričom konečná rakva je po celý čas uzatvorená.

Detail

 

V zmysle záverov a odporúčaní zasadnutia krizového štábu TTSK, ktoré prijalo opatrenia pre zamedzenie šírenia nového koronavírusu, Obec Voderady prísne uplatňuje zrušenie všetkých hromadných podujatí na území obce až do odvolania !

 

 

Ing. Anita Gajarská

starostka obce