Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Úradné hodiny

Stránkové hodiny obecného úradu:
Pondelok:  09.00 - 12.00
   12.30 - 15.30
Utorok:     nestránkový deň
Streda:  07.30 - 12.00  
   12.30 - 17.00
Štvrtok:   07.30 - 12.00 
   12.30 - 14.00
Piatok:   07.30 - 12.00  
   12.30 - 14.00
 

podatelna@voderady.sk

 

IOMO

 

GDPR

Obsah

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány

( podľa potreby , alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu )

Komisie obecného zastupiteľstva

 

 

Mandátová a volebná komisia

Predseda: Ing. Vladimír Haršány

Členovia:   Martina Pastuchová

                    Marek Krajčovič

 

Návrhová komisia

Predseda: Mgr. Daniela Kušnírová

Členovia:   Tibor Bilčík

                    Ing. Jaroslav Zaťko

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda:  Mgr. Veronika Živická

Členovia:    Ing. Edita Tašká

                     Karol Sedlák

 

Finančná, bytová a sociálna komisia

Predseda:  Ing. Edita Tašká

Členovia:    budú volení na OZ dňa 24.01.2019

 

Stavebná komisia a komisia pre životné prostredie

Predseda:  Ing. Jaroslav Zaťko

Členovia:    budú volení na OZ dňa 24.01.2019

 

Komisia pre kultúru, školstvo a šport

Predseda:  Martina Pastuchová

Členovia:    budú volení na OZ dňa 24.01.2019 

 

Komisia pre verejný poriadok a bezpečnosť

Predseda: Tibor Bilčík

Členovia:   budú volení na OZ dňa 24.01.2019