Menu
Obec Voderady
Voderady Oficiálna stránka obce

Voderady

Vitajte na stránkach obce, veríme že na nej nájdete užitočné informácie!

S čím Vám môžeme pomôcť

rozšírené vyhľadávanie

Ako triediť odpad ?

Papier 

 • na zber papiera z domácností /noviny, časopisy, letáky, zošity, papierové obaly, katalógy, rozrezané kartóny/ obdrží každá domácnosť v obci, vždy na začiatku roka, 4 ks /modrých/ plastových vriec, ktoré sú určené pre zber papiera a ktoré sa vyvážajú 4 krát ročne spred domácností podľa harmonogramu,
 • okrem uvedeného vrecového zberu papiera máme po stojiskách v obci rozmiestnené aj 1100 litrové modré nádoby na zber papiera, ktoré sú pravidelne vyvážané zberovou spoločnosťou,
 • v prípade, že po sťahovaní máte väčšie množstvo papiera a kartónov, je ich potrebné odovzdať na zbernom dvore, aby sa predišlo zaplneniu kontajnerov na stojiskách,
 • veľmi často sa stáva, že sú stojiská plné, len vďaka tomu, že sú tam pohádzané nerozložené kartónové obaly, preto upozorňujeme občanov, že všetky kartónové obaly je potrebné pred vhodením do kontajnera objemovo zmenšiť a rozobrať na menšie časti.

Sklo 

 • občania môžu sklenené fľaše a odpad zo skla vhadzovať do 1100 litrových zelených nádob na zber skla, ktoré sú rozmiestnené po stojiskách v obci a sú pravidelne vyvážané,
 • v prípade, že sú nádoby plné, neukladajte sklenený odpad mimo smetných nádob, ale odovzdajte ich na zbernom dvore, aby sa predišlo neporiadku v okolí smetných nádob.

Textil

 • šatstvo a textílie, ktoré sa dajú ešte používať, recyklujte a vhadzujte do nádob rozmiestnených po obci, do kontajnera s označením EKOCHARITA,
 • handry, šatstvo a textílie, ktoré už nie sú vhodné na ďalšie nosenie je potrebné odovzdať na zbernom dvore.
 • Nevyhadzujme textil, ktorý môže ešte ďalej poslúžiť!

Jedlé tuky a oleje

 • aj na zber tohto druhu odpadu, máme po stojiskách v obci a na zbernom dvore nádoby, do ktorých je potrebné v uzatvorených fľašiach vhadzovať jedlé tuky a oleje,
 • zároveň, obec 2x do roka, zvyčajne na jar a na jeseň, súčasne so zberom elektro odpadu, zbiera aj jedlé tuky a oleje,
 • upozorňujeme, že motorové oleje v obci nezbierame.

Kuchynský odpad 

 • biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností je v obci zabezpečovaný prostredníctvom uzatvárateľných kýblikov, ktoré sú občanom poskytované zdarma,
 • kuchynský odpad z kýblikov musia občania následne vysypať bez obalov a vreciek do hnedých nádob, ktoré sú označené na stojiskách v obci.

Biologický odpad zo záhrad

 • pri zelenom odpade zo záhrad majú občania 3 možnosti zberu daného druhu odpadu:
 1. pomocou hnedej nádoby o objeme 240 l, ktorú obec poskytuje občanom zdarma a ktorej vývoz realizuje zberová spoločnosť v zmysle harmonogramu,
 2. vývozom na poľné hnojisko, kde sa zvlášť ukladá zelený odpad a zvlášť odpad drevnatý,
 3. pomocou vlastného kompostéra.
 • pre občanov, sú aj na cintoríne k dispozícii tieto hnedé 240 l nádoby, ktoré sú určené na zber bioodpadu avšak z cintorína / živé rezané kvety a kytice, živé kvety v chryzantémy/ 

Elektro odpad

 • na zber menšieho elektro odpadu z domácností, máme pri obecnom úrade červeno-biely kontajner,
 • zároveň, obec 2x do roka, zvyčajne na jar a na jeseň, vyhlasuje zber elektro odpadu po obci a umožňuje občanom v presne stanovenom termíne odovzdať elektro odpad aj na zbernom dvore,
 • upozorňujeme občanov, že pri odpade odovzdanom pouličným zberačom, obec prichádza o  množstvá, pretože pouliční zberači nevedia obci vystaviť potvrdenie a nemajú ani povolenie daný zber vykonávať a s elektro odpadom vôbec nakladať.

Plasty, viacvrstvové kombinované materiály a kovy

 • v obci máme k uvedeným druhom odpadu zavedený spoločný vrecový zber z domácností, ktorého vývoz je realizovaný podľa harmonogramu 1x za mesiac,
 • upozorňujeme, že plastové fľaše, plastové obaly od jogurtov, rôznych pochutín, obaly z mlieka, džúsov, plechovky od nápojov a z potravín je potrebné objemovo zmenšiť, napr. zošliapnuť.
 • Väčší odpad z plastu /odpadové koše, koše na bielizeň, prepravky, debničky, kvetináče, tácky, hračky (nie elektrické), stoly, stoličky, záhradný nábytok, PVC okenné rámy (bez skiel), auto nárazníky, vedrá, sudy, bandasky - prázdne, bez zvyškov pôvodného obsahu/ je možné odovzdať na zbernom dvore. 

Objemný odpad

 • sem sa zaraďuje odpad väčších rozmerov, ktorý je potrebný rozobrať na menšie časti a priviesť na zberný dvor, z ktorého je pravidelne vyvážaný zberovou spoločnosťou,
 • v prípade, že je ide o odpad z rozličných materiálov, /napr. drevo, sklo, plast/ treba každý druh odpadu vhodiť do iného kontajnera.

Drobný stavebný odpad 

 • malé množstvo stavebného odpadu, môžete za poplatok priviesť na zberný dvor,
 • pri rekonštrukcii domu si už velkokapacitný kontajner musíte objednať sami, toto obecný úrad nezabezpečuje!

Zmesový komunálny odpad

 • na zmesový komunálny odpad /KO/ sú určené nádoby, ktoré sú označené nálepkou obce a sú vo vlastníctve občanov, do uvedených nádob na KO patrí iba odpad, ktorý sa nedá vytriediť, čiže by ho malo byť minimum,
 • dôležité je nádoby na KO nepreťažovať, pretože majú stanovenú určitú nosnosť a ich preťažením sa môže odtrhnúť alebo zlomiť veko zbernej nádoby, toto veko sa môže v mechanizme zberného vozidla zaseknúť aj v prípade, že je poklop pootvorený a nedolieha k nádobe.

Iný biologicky nerozložiteľný odpad – odpad z cintorína

 • ide o odpad predurčený na skládku, kde sa rozkladá stovky rokov, pretože umelé kytice, vence, ikebany často obsahujú rôzne druhy materiálov, ktoré sa nedajú recyklovať,
 • Upozorňujeme občanov, najmä v období „Dušičiek“, že sviečky v plastovom alebo v sklenenom obale v kombinácii s voskom, nie sú recyklovania schopné!

Pre občanov

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť web stránky

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:173
TÝŽDEŇ:3882
CELKOM:1268749

Užitočné Informácie, ktoré Vás môžu zaujímať.