Menu
Obec Voderady
Voderady Oficiálna stránka obce

Voderady

Vitajte na stránkach obce, veríme že na nej nájdete užitočné informácie!

S čím Vám môžeme pomôcť

rozšírené vyhľadávanie

Všeobecne záväzné nariadenia

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy môže obec vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nariadenia majú na území obce silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce, osoby podnikajúce na území obce ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území obce.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné  zastupiteľstvo, sa  zverejňuje vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote.  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade.

Formulár - Pripomienka k Návrhu VZN Typ: DOCX dokument, Velkosť: 13.26 kB

2024

VZN Obce Voderady č.4 /2024 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Voderady

VZN Obce Voderady č.4 - 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 271,34 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 10. 5. 2024

VZN Obce Voderady č. 3/2024 o zrušení VZN Obce Voderady č. 2/2011 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu

VZN Obce Voderady č. 3-2024 o zrušení VZN Obce Voderady č. 2-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,16 kB
Stiahnuté: 36×
Vložené: 20. 2. 2024

VZN Obce Voderady č. 1/2024 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Voderady

VZN OBCE VODERADY č. 1-2024 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 353,98 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 20. 2. 2024

2023

VZN Obce Voderady č.11/2023 o zrušení VZN Obce Voderady č.7-2020 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Voderady

VZN č.11-2023 o zrušení VZN Obce Voderady č.7-2020 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,17 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 8. 1. 2024

VZN Obce Voderady č. 10/2023 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu

VZN Obce Voderady č. 10-2023 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 872,35 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 8. 1. 2024

VZN Obce Voderady č. 9/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Voderady

VZN Obce Voderady č. 9-2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Voderady .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 527,76 kB
Stiahnuté: 51×
Vložené: 8. 1. 2024

VZN Obce Voderady č. 8/2023 o zrušení VZN Obce Voderady č. 2-2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce

VZN Obce Voderady č. 8-2023 o zrušení VZN Obce Voderady č. 2-2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa MŠ, ŠKD a ŠJ .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,06 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 8. 1. 2024

VZN Obce Voderady č. 7/2023 o zrušení VZN Obce Voderady č. 4-2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia MZZO na území obce Voderady

VZN Obce Voderady č. 7-2023 o zrušení VZN Obce Voderady č. 4-2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia MZZO na území obce Voderady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,42 kB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 8. 1. 2024

VZN Obce Voderady č. 6/2023 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Voderady a prevádzkový poriadok Domu nádeje

VZN Obce Voderady č. 6-2023 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Voderady a prevádzkový poriadok Domu nádeje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 307,21 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 8. 1. 2024

VZN Obce Voderady č. 5/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Voderady na kalendárny rok 2024 a nasledujúce zdaňovacie obdobia

VZN Obce Voderady č. 5-2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Voderady na kalendárny rok 2024 a nasledujúce zdaňovacie obdobia – kópia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 440,59 kB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 8. 1. 2024

VZN Obce Voderady č. 4/2023 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

VZN Obce Voderady č. 4-2023 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,33 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 8. 1. 2024

VZN Obce Voderady č. 3/2023 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Voderady

VZN Obce Voderady č. 3-2023 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Voderady vrátane príloh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,32 MB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 8. 1. 2024

VZN Obce Voderady č. 2/2023 Povodňový plán záchranných prác Obce Voderady

VZN Obce Voderady č. 2-2023 Povodňový plán záchranných prác.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,77 MB
Stiahnuté: 55×
Vložené: 3. 10. 2023

Dodatok č. 3 k VZN Obce Voderady č. 4-2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Voderady

Dodatok č. 3 k VZN Obce Voderady č. 4-2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaď .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,17 kB
Stiahnuté: 93×
Vložené: 16. 6. 2023

VZN Obce Voderady č.6-2022 vyhlásenie Záväznej časti ÚP obce Voderady

VZN Obce Voderady č.6-2022 vyhlásenie Záväznej časti ÚP obce Voderady .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,74 kB
Stiahnuté: 91×
Vložené: 11. 4. 2023

2022

Zobrazené 1-20 z 48

Samospráva

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť web stránky

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:121
TÝŽDEŇ:3830
CELKOM:1268697

Užitočné Informácie, ktoré Vás môžu zaujímať.