Menu
Obec Voderady
Voderady Oficiálna stránka obce

Voderady

Vitajte na stránkach obce, veríme že na nej nájdete užitočné informácie!

S čím Vám môžeme pomôcť

rozšírené vyhľadávanie

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy vo Voderadoch

Záhradkári

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov vo Voderadoch

... ukončila definitívne svoju činnosť začiatkom roka 2018.

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov vo Voderadoch v minulom roku oslávila 60. výročie jej založenia. A ako sa uvádza v publikácii vydanej z príležitosti tohto okrúhleho jubilea „v časovom rozpätí šesťdesiatych rokov sa dá hovoriť o jednej nezmazateľnej generačnej stope, ktorá vytvorila v spoločenskom, kultúrnom ale aj v súkromnom živote členov záhradkárskeho združenia vo Voderadoch spomienky na humanitnú obohacujúcu činnosť“.

Začiatkom tohto roka členovia organizácie  na výročnej schôdzi rozhodli o definitívnom ukončení jej činnosti. Dôvodom zániku záhradkárskej organizácie bola hlavne nepostačujúca členská základňa a aj napriek výzvam , ktoré boli publikované rovnako prostredníctvom časopisu Voderadčan, o členstvo nikto neprejavil záujem.

Dovoľte nám poďakovať bývalým členom záhradkárom a všetkým , ktorí sa akýmkoľvek  spôsobom podieľali na činnosti ZO SZZ , za pomoc pri organizovaní podujatí obecného významu, za dobrovoľne odvedenú prácu, ktorou prispievali k rozvoju našej obce. Veľká vďaka patrí v  neposlednom rade teraz už bývalému predsedovi organizácie záhradkárov pánovi Františkovi Ožvaldovi, ktorý ZO SZZ vo Voderadoch aktívne viedol od roku 2006. (obec)                           

Výbor a členovia

Predseda: František Ožvald
Podpredseda: Stanislav Páleník
Tajomník: Pavol Augustín
Hospodár: Ing. Emil Kocan
Predseda RK: Milan Krivosudský
Členovia výboru revíznej komisie: 
Pavol Faktor, Milan Šarvaic, Rudolf Miko, Miroslav Páleník, 
Milan Krivosudský 

Z histórie ...

Základná organizácia SZZ vo Voderadoch vznikla v roku 1958. Jej prvým predsedom bol Gašpar Tóth.Na začiatku mala 15 členov. Postupne sa rozrastala až na 128 členov. Bolo to v období, keď boli Voderady strediskovou obcou s miestnymi časťami Slovenská Nová Ves a Pavlice. Po roku 1990 sa tieto miestne časti odčlenili - stali sa samostatnými obcami. Členova z Pavlíc si založili vlastnú organizáciu, ktorá je činná, v Slovenskej Novej Vsi organizácia nie je. 
V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch bola organizácia aktívna. Organizovali sa prvé záhradkárske výstavy, ochutnávky vín a zájazdy. V tom čase bolo aktívne rozširovanie výsadby ovocných stromov a viniča - organizácia uskutočnila spoločné veľmi výhodné objednávky výsadbového materiálu. To sa robilo až do roku 2000. V osemdesiatych rokoch a v prvej polovici deväťdesiatych rokoch činnosť ochabla, bola minimálna.
Plne aktívnou sa stala ZO v roku 1995. Od výročnej schôdze v tomto roku až doteraz možno jej činnosť považovať za štandardnú zásluhou stability popredných funkcionárov, ktorí pracujú vo výbore doteraz.

O činnosti

Našou ťažiskovou činnosťou sú výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, ktoré sa konajú pravidelne každý rok. Výstavy sa vyprofilovali tak, že sa na nich prezentujú rodinné expozície. Každoročne sa na nich podieľajú aj žiaci MŠ a ZŠ. Výbor ZO organizuje zájazdy s tematikou záhradkárstva a poznávacie zájazdy napr. : Agrokomplex Nitra, Flora Bratislava, Arbotérum Mlyňany, Zubria obora, Štátny žrebčinec Topolčianky. Organizujeme odborné prednášky pre našich členov. Pre všetkých členov ZO objednávame a dotujeme každoročne Poradcu záhradkára. V oblasti ekológie a životného prostredia sme tento rok v spolupráci s obecným úradom a Komisiou pre životné prostredie .Zúčastňujeme sa na akcii spracovania organického odpadu kompostovaním, kde OcÚ zakúpil rôzne veľkosti kompostérov a za polovičnú hodnotu si ich záujemcovia mohli odkúpiť. Ďalej v rámci skrášľovania prostredia našej obce sa ZO podieľa na brigádach organizovaných OcÚ. ZO celoročne udržuje čistotu a poriadok pri vstupe do našej obce od Hrnčiaroviec pri Hoferskom kríži. Podieľame sa aj na akciách organizovaných OcÚ napr. : Stavanie mája, MDD, Umelecký festival Rukami a srdcom, zabíjačka a pod.

Obec

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť web stránky

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:19
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:1022147

Užitočné Informácie, ktoré Vás môžu zaujímať.