Menu
Obec Voderady
Voderady Oficiálna stránka obce

Voderady

Vitajte na stránkach obce, veríme že na nej nájdete užitočné informácie!

S čím Vám môžeme pomôcť

rozšírené vyhľadávanie

Voľby do orgánov samosprávy obcívoľby do orgánov samosprávnych krajov 

Aktuality

Zobrazené 451-480 z 565

Ambulancia praktického lekára - DOVOLENKA

Dátum: 15. 3. 2019

Mudr. Petríčková oznamuje občanom, že v dňoch 18.3. 2019 a 19.3. 2019 ordinovať nebude z dôvodu čerpania dovolenky.
Súrne prípady vybaví Mudr. Dobrovodská v Cíferi.

DHZ - upozornenie

Dobrovoľný hasičský zbor vo Voderadoch - upozornenie na povinnosť zabezpečenia ochrany pred požiarmi

Dátum: 14. 3. 2019

Dobrovoľný hasičský zbor vo Voderadoch Vás chce upozorniť na povinnosť zabezpečenia ochrany pred požiarmi, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru pri jarných prácach v záhradách a okolí domov .

Cez jarné prázdniny cvičíme !

Dátum: 21. 2. 2019

Cvičiteľka aerobicu oznamuje, že cez jarné prázdniny sa bude cvičiť v obvyklom čase. Srdečne vás všetky pozýva a teší sa na stretnutie.

Materská škôlka pre chrípkové ochorenie - ZATVORENÁ !

Dátum: 28. 1. 2019

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje rodičom že, materská škola bude z dôvodu chrípkového ochorenia v čase od 29.1.2019 - 1.2.2019 zatvorená na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave.

Výpadky pouličného osvetlenia - oznam

Dátum: 21. 1. 2019

Vážení občania, na základe vašich otázok ohľadom výpadkov pouličného osvetlenia v obci Voderady uvádzame nasledovné: opakované výpadky pouličného osvetlenia nastávajú z dôvodu vážnejšej technickej poruchy, ktorej riešením sa v súčasnosti intenzívne zaoberáme. Jej odstránenie bude vyžadovať dlhodobejší proces, preto sa z tohto dôvodu všetkým obyvateľom obce Voderady ospravedlňujeme za dočasný diskomfort a ďakujeme všetkým za trpezlivosť a porozumenie.

Pošta - zmena hodín pre verejnosť - trvalá

Dátum: 15. 1. 2019

Vedúca pošty oznamuje občanom zmenu hodín pre verejnosť.

Dôležité upozornenie !

Dátum: 15. 1. 2019

Vážení občania, návštevníci web stránky Obce Voderady ,
z dôvodu riešenia technického problému, je dnes, t.j. 15.januára 2019 záložka POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE ( faktúry, objednávky, zmluvy) nedostupná. Za vzniknutý problém sa ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumenie.

Termín náhradného vývozu odpadov - 11.1.2019 !

Dátum: 10. 1. 2019

Spoločnosť FCC Trnava oznamuje občanom, ktorým neboli v utorok 8.1.2019 vyvezené smeti, že náhradný termín vývozu odpadu je zajtra, t.j. v piatok – 11.1.2019 o 6,00 hodine ráno. Žiadame občanov, aby si nádoby pripravili na vývoz.

Náhradný termín vývozu odpadu !

Dátum: 9. 1. 2019

Vzhľadom k vzniknutej situácii s nevyvezeným komunálnym odpadom oznamujeme občanom, že na základe oznámenia spoločnosti FCC Trnava bude určený náhradný termín vývozu komunálneho odpadu. Tento termín bude oznámený miestnym rozhlasom a prostredníctvom web stránky.
Ďakujeme za porozumenie.

Dôležité

Dôležitý oznam

Dátum: 8. 1. 2019

Vážení občania!

V uplynulých dňoch bol na sociálnej sieti "Facebook" vytvorený falošný profil pod hlavičkou obce Voderady s použitím (zneužitím) symbolu obce. Týmto vyhlasujeme, že sa na zriadení tohto profilu obec žiadnym spôsobom nepodieľala a tretie osoby, ktoré stoja za zriadením tohto profilu používajú (zneužívajú) symbol obce bez povolenia obce a bez akejkoľvek predchádzajúcej komunikácie, čo je v rozpore s prijatým predpisom (Štatút obce). Zároveň vyhlasujeme, že obec Voderady žiadnym spôsobom nezodpovedá za obsah profilu ako aj za príspevky uverejnené resp. v budúcnosti uverejňované v zmienenom profile.
Záverom uvádzame, že obec Voderady ako i jeho orgány sa dištancujú od aktivít a vyjadrení prezentovaných na predmetnom facebookovom profile a názory užívateľa profilu sa nemusia zhodovať s oficiálnou politikou a názormi zástupcov obce Voderady.
Ing. Anita Gajarská
starostka

ZMENA VÝVOZU ODPADU

Dátum: 20. 12. 2018

Spoločnosť FCC Trnava oznamuje občanom, že počas vianočných sviatkov bude zmenený vývoz komunálneho a triedeného odpadu nasledovne:
ZBER komunálneho odpadu, ktorý mal byť 25.12.2018 sa presúva na
SOBOTU 22.12.2018 – vývoz odpadu od 6,00 hodiny.

ZBER triedeného odpadu v plastových vreciach, ktorý mal byť 01.01. 2019 sa presúva na PONDELOK 31.12.2018 - vývoz odpadu od 6,00 hod.

Žiadame obyvateľov, aby dodržali určené termíny a pripravili si odpady na vývoz.

Stránkové dni počas sviatkov

Dátum: 19. 12. 2018

Na Obecnom úrade vo Voderadoch budú stránkové dni počas sviatkov nasledovné

Pošta

Pošta - 13.12.2018 ZATVORENÁ

Dátum: 11. 12. 2018

Vedúca pošty oznamuje občanom, že dňa 13.12. 2018 je Pošta vo Voderadoch z prevádzkových dôvodov zatvorená.

Zasadnutie ustanovujúce

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Voderady

Dátum: 3. 12. 2018

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov a v súlade s rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva Obce Voderady
starosta Obce Voderady
z v o l á v a
ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Voderady

na deň 10. december 2018 ( pondelok ) o 17:00 hod.

Miesto konania: sála Kultúrneho domu vo VoderadochPošta

Pošta - 27.11.2018 ZATVORENÁ

Dátum: 26. 11. 2018

Oznamujeme občanom, že dňa 27. 11. 2018 bude Pošta vo Voderadoch z prevádzkových dôvodov zatvorená.

Zber elektroodpadu

Zber elektronického odpadu

Dátum: 12. 11. 2018

Vážení občania,

Obecný úrad Voderady v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje separovaný zber elektronického odpadu.

Zber sa uskutoční dňa 14.11.2018 (streda) od 08:00 hod. V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod.

Od 08:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste.

Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz.

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude okamžite hlásený príslušnému oddeleniu Policajnému zboru.
Výsledky volieb do orgánov samosprávy Obce Voderady

Dátum: 11. 11. 2018

Miestna volebná komisia v obci Voderady zverejňuje zápisnicu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí , ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018.

Oznam

Pondelok a Utorok bude Obecný úrad vo Voderadoch ZATVORENÝ

Dátum: 5. 10. 2018

Vážení občania, oznamujeme vám, že v dňoch 8. a 9. októbra 2018 , t.j. v pondelok a utorok bude Obecný úrad vo Voderadoch ZATVORENÝ z technických príčin ( nutné preinštalovanie PC sietí ). Za porozumenie vám ďakujeme.

obmedzenie parkovania

Dočasné obmedzenie parkovania na parkovisku pri kultúrnom dome

Dátum: 1. 10. 2018

Žiadame vodičov, aby v dňoch od 4.októbra 2018 ( t.j. od štvrtku ) neparkovali svoje vozidlá na parkovisku a priestranstve vedľa kultúrneho domu vo Voderadoch z dôvodu rozkladania atrakcií na hodové slávnosti.
Ďakujeme za porozumenie.

Mavos

MAVOS - preplach potrubia

Dátum: 1. 10. 2018

MAVOS  vodárenská spoločnosť s.r.o., oznamuje obyvateľom, organizáciám a prevádzkam, že dňa 01. a 02. októbra (pondelok, utorok) bude prevádzať preplach vodovodného potrubia v čase

od 8,00 – 15,00 hod.

Upozorňujeme, že z tohto dôvodu môže dôjsť k dočasnému zhoršeniu kvality vody a zníženiu prevádzkového tlaku dodávanej vody. Aj napriek vykonaným preplachom sa môže stať, že časť zakalenej vody sa dostane do verejného vodovodu. V prípade zákalu, pred použitím na pitné a hygienické účely, je potrebné túto vodu z batérie vypustiť. Preto odporúčame sa predzásobiť pitnou vodou a nepoužívať el. spotrebiče  ako sú umývačky a práčky.
MAVOS vodárenská spoločnosť za porozumenie ďakuje.

Lekár

Ambulancia pre dospelých vo Voderadoch - MUDr. Petričková zajtra neordinuje

Dátum: 25. 9. 2018

MUDr. Petričková - Všeobecná ambulancia pre dospelých vo Voderadoch zajtra, t.j. 27.09.2018 ordinovať nebude z dôvodu školenia. Akútne prípady vybaví MUDr. Dobrovodská - ambulancia v Cíferi.

Bus

Upozornenie na možnosť pripomienkovania cestovných poriadkov

Dátum: 24. 9. 2018

Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky upozorňujeme občanov, že do 30.09. 2018 je možné zasielať pripomienky občanov na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov.
Svoje požiadavky môžete písomne doručiť na adresu obecného úradu, prípadne emailom : podatelna@voderady.sk

Pošta

Pošta Voderady - obmedzenie hodín pre verejnosť

Dátum: 24. 9. 2018

Pošta Voderady má z prevádzkových dôvodov dňa 26.9.2018 upravené hodiny pre verejnosť nasledovne:

Móro

MUDr. Móro - oznam

Dátum: 19. 9. 2018

20.09 a 21.09.2018 bude detská ambulancia zatvorená, zastupuje ambulancia na Poliklinike Družba Trnava, prízemie. tel. 033/5953433.
24.9.18 (pondelok) zastupuje MUDr. Margetáková, poliklinika Družba,Trnava, prízemie.

Obecná knižnica Voderady - v nových priestoroch 1

Obecná knižnica Voderady - v nových priestoroch

Dátum: 10. 9. 2018

Oznamujeme všetkým čitateľom a návštevníkom Obecnej knižnice, že táto je od júla 2018 presťahovaná v nových priestoroch - v zrekonštruovanej budove "Starej školy" - v centre obce. Otváracie hodiny zostávajú nezmenené.
Utorok, Štvrtok od 16:00 do 18:00 hod.

WingTsun

Wing Tsun pre deti aj dospelých

Dátum: 5. 9. 2018

Ak máte záujem naučiť sa bojové umenie hravou a zábavnou formou - viac informácií sa dozviete na priložených plagátoch.

MUDr. Móro

Detský lekár MUDr. Móro - DOVOLENKA

Dátum: 16. 8. 2018

Od 20.08.2018 do 31.08.2018 bude detská ambulancia z dôvodu dovolenky zatvorená. Zastupuje MUDr. Margetáková, poliklinika Družba, Trnava, detská časť. Ordinuje od 7:30 hod.

MŠ

Materská škola - oznam o stretnutí rodičov

Dátum: 14. 8. 2018

Zástupkyňa pre materskú školu pozýva na prvé stretnutie rodičov, ktorých deti budú v školskom roku 2018/2019 navštevovať materskú školu vo Voderadoch. Stretnutie sa uskutoční dňa 23.8.2018 v budove materskej školy so začiatkom o 15.30 hodine. Účasť rodičov je nutná !

Komunálne voľby

Komunálne voľby 2018

Dátum: 13. 8. 2018

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vyhlásil predseda NR SR voľby do orgánov samosprávy obcí a
určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

V súvislosti s blížiacim sa termínom komunálnych volieb zverejňujeme niekoľko základných informácií.

Lekáreň Voderady

Zatvorená lekáreň vo Voderadoch z dôvodu čerpania dovolenky

Dátum: 13. 8. 2018

Magistra lekárne Ambrosia oznamuje občanom, že lekáreň vo Voderadoch bude v dňoch od 13.08. 2018 do 17.08. 2018 (vrátane) zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.

Zobrazené 451-480 z 565

Pre občanov

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť web stránky

Návštevnosť:

ONLINE: 3
DNES: 110
TÝŽDEŇ: 2412
CELKOM: 962096

Užitočné Informácie, ktoré Vás môžu zaujímať.