Menu
Obec Voderady
Voderady Oficiálna stránka obce

Voderady

Vitajte na stránkach obce, veríme že na nej nájdete užitočné informácie!

S čím Vám môžeme pomôcť

rozšírené vyhľadávanie

Aktuality

Zobrazené 661-690 z 755
Joga

JOGA - dnes sa cvičí v dohodnutom čase

Dátum: 7. 5. 2018

Oznamujeme Vám, že dnes, t.j. 07.05.2018 sa JOGA opäť cvičí v Kultúrnom dome vo Voderadoch o 18:30 hod.
Prineste si podložku na cvičenie a pohodlné športové oblečenie. Poplatok za hodinu JOGY je 3 Eurá.

FCC

Dôležité ! Náhradný termín vývozu odpadu

Dátum: 3. 5. 2018

Spoločnosť FCC Trnava oznamuje tým občanom, ktorým v utorok 01.05.2018 nebol vyvezený komunálny odpad z titulu chýbajúcej nálepky na smetnej nádobe, že náhradný termín vývozu bude zajtra, t.j. 04.05.2018 ( piatok ). Nádoby musia byť vyložené do 8:00 hodiny.

JOGA

Joga sa v pondelok cvičiť nebude

Dátum: 28. 4. 2018

Oznamujeme Vám, že z dôvodu obecného podujatia "Stavanie Mája" sa v pondelok, t.j. 30.apríla 2018 hodina cvičenia JOGY v Kultúrnom dome vo Voderadoch konať nebude. Ďalšia hodina bude 7. mája 2018 o 18:30. O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať. Ďakujeme za porozumenie.

Zber elektroodpadu

Separovaný zber elektronického odpadu

Dátum: 28. 4. 2018


Vážení občania,

Obecný úrad Voderady v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje separovaný zber elektronického odpadu.

Zber sa uskutoční dňa 02.05.2018 (streda) od 08:00 hod.
V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod.

Od 08:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste.

Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz.

Upozornenie:Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude okamžite hlásený príslušnému oddeleniu Policajnému zboru.

Starosta obce

Mavos

Dôležité ! Preplach vodovodného potrubia

Dátum: 25. 4. 2018

MAVOS vodárenská spoločnosť a. s. oznamuje obyvateľom, organizáciám a prevádzkam že dňa 26. a 27. apríla (štvrtok, piatok) bude prevádzať preplach vodovodného potrubia v čase
od 7:00 – 15:00 hod.
Upozorňujeme, že z tohto dôvodu môže dôjsť k dočasnému zhoršeniu kvality vody a zníženiu prevádzkového tlaku dodávanej vody. Aj napriek vykonaným preplachom sa môže stať, že časť zakalenej vody sa dostane do verejného vodovodu. V prípade zákalu, pred použitím na pitné a hygienické účely, je potrebné túto vodu z batérie vypustiť. Preto odporúčame sa predzásobiť pitnou vodou a nepoužívať elektrické spotrebiče ako sú umývačky a práčky.
MAVOS vodárenská spoločnosť a.s. ďakuje za porozumenie.

MŠ

Materská škola - Oznam o zápise detí do MŠ

Dátum: 20. 4. 2018

Zástupkyňa Základnej školy s materskou školou pre materskú školu oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019
bude prebiehať podľa vyhlášky 306/2008 Z.z Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23.júla 2008 o materskej škole
dňa 03.05.2018 v čase od 8:00 do 16:30 hod. v budove materskej školy.


Pošta

Pošta Voderady - dnes skrátené otváracie hodiny

Dátum: 19. 4. 2018

Oznamujeme vám, že Pošta vo Voderadoch bude dnes, t.j. 19.04.2018 otvorená iba do 14:15 hod.

Výpadok elektrickej energie 17.04.2018

Dátum: 17. 4. 2018

Oznamujeme Vám,že z dôvodu havárie na stľpe vysokého napätia prišlo k výpadku elektrickej energie v obci Voderady a aj v iných lokalitách (cca 4.000 domácností).Podľa predbežných vyjadrení môže odstraňovanie poruchy trvať až do poobedných hodín.Obec Voderady vzniknutý stav nemôže nijakým spôsobom ovplyvniť.Ďakujeme za porozumenie.

očkovanie

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - Očkovanie proti tetanu

Dátum: 16. 4. 2018

MUDr. Štefan Horváth žiada občanov, ktorí sa narodili v roku 1986 – 1987, aby sa prišli do 19.04. 2018, t.j. do štvrtka zaočkovať proti tetanu.

Úradné hodiny

Obecný úrad - 18.04.2018 - obmedzenie úradných hodín

Dátum: 16. 4. 2018

Oznamujeme Vám, že v stredu, t.j. 18.04.2018 budú úradné hodiny na Obecnom úrade vo Voderadoch iba do 10:00 hod., z organizačných dôvodov.
Ďakujeme za porozumenie.

štatistika

Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

Dátum: 16. 4. 2018

Zisťovanie sa uskutoční od 09.apríla do 26.júna 2018.
V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník , ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Výsadba stromov

Poľovníci - brigáda pri príležitosti Dňa zeme

Dátum: 16. 4. 2018

Výbor Poľovníckeho združenia Gidra Voderady oznamuje svojim členom, že dňa 21.4.2018, t.j. v sobotu, bude pri príležitosti Dňa zeme brigáda na výsadbe stromov. So sebou si treba priniesť rýle a lopaty. Zraz členov bude o 8:00 v poľovníckom klube.

Deň narcisov / zdroj LPR

Základná škola - Deň narcisov

Dátum: 13. 4. 2018

Riaditeľstvo Základnej školy vo Voderadoch oznamuje, že v
piatok, dňa 13. apríla 2018 sa žiaci našej školy zapoja do
celoslovenskej zbierky nadácie Liga proti rakovine - Deň narcisov.
V čase od 8,00 hod. do 11,30 môžu naši deviataci navštíviť aj vaše domácnosti. Ak máte záujem, môžete ľubovoľným finančným príspevkom podporiť túto zbierku.

Foto hasiči

Hasiči - zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Dátum: 4. 4. 2018

Vážení občania !

Po dlhej zime prichádza očakávané jarné slniečko s jeho teplými lúčmi. To je znamenie, že môžeme začať pracovať v našich záhradách a úprave a čistení okolia našich domovov.
DHZ vo Voderadoch Vás chce upozorniť na povinnosť zabezpečenia ochrany pred požiarmi, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
Je to hlavne vypaľovanie porastov a spaľovanie suchej trávy, lístia, konárov, neraz aj s ostatným komunálnym odpadom. Takéto splodiny horenia obsahujú oxid uhoľnatý, dechtové látky a nebezpečné dioxíny, ktoré majú škodlivé účinky na naše zdravie a zdravie všetkých spoluobčanov. Navyše spaľovaním takéhoto organického materiálu prichádzame o vynikajúce hnojivo, ktoré môžeme získať kompostovaním trávy, suchého lístia a ostatného biologicky rozložiteľného odpadu z našich záhrad.
Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste sa vyvarovali neuváženého spaľovania trávy, porastov a kríkov ako aj spaľovania biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a domácností. Na likvidáciu nechceného odpadu doporučujeme využiť službu zberného dvora v našej obci pri hasičskej zbrojnici počas otváracích hodín.
Vypaľovanie porastov a aj spaľovania na miestach, kde sa oheň môže rozšíriť je zakázané. Podľa zákona NR SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, §61 v ods. 4 písmeno f) je možné uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu pokarhanie alebo pokutu do výšky 331 euro.
Keď ste sa už rozhodli pre spaľovanie suchej trávy a lístia na voľnom priestranstve, ste povinný v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra číslo 121/2002 Zbierky zákonov o požiarnej prevencii a v znení neskorších predpisov § 31 písmeno e) spaľovanie kontrolovať z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti:
- Ukladať horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty ani porasty
- Sledovať poveternostné podmienky, hlavne silu a smer vetra v čase spaľovania
- Zabezpečiť vhodné hasiace prostriedky, hlavne vedrá s vodou, hrable a lopaty na zabránenie rozšíreniu ohňa
- Kontrolovať spaľovanie počas celej doby spaľovania
- Po skončení spaľovania vykonať dohasenia zvyškov po spaľovaní a skontrolovať okolie

( DHZ Voderady )

Nálepky na smetné nádoby

Označovanie smetných nádob

Dátum: 29. 3. 2018

Oznamujeme občanom, že v priebehu mesiaca apríl budú pracovníci obecného úradu označovať nálepkami smetné nádoby v čase ich vývozu. Preto žiadame občanov, aby si v tomto období vyložili smetné nádoby pred domy do 8:00 hodiny. Počet označených nádob závisí od počtu členov v domácnosti a platného VZN obce Voderady.
Uvedené označovanie sa uskutoční len v prípade priaznivého počasia.
Upozorňujeme občanov, že pracovníci zberovej spoločnosti budú od 01.05.2018 vyprázdňovať len tie nádoby, ktoré budú označené nálepkami.

Hodiny

29.03. 2018 skrátené stránkové hodiny

Dátum: 27. 3. 2018

Oznamujeme občanom, že dňa 29.03. 2018, t.j. vo štvrtok bude obecný úrad vo Voderadoch pre verejnosť otvorený len do 12:00 hodiny.
Ďakujeme za porozumenie.

Deň učiteľov 2018

28. marec - Deň učiteľov

Dátum: 14. 3. 2018

Nech škola stane sa „dielňou ľudskosti“,
nech škola ponúkne „cvičisko práce“,
nech škola predstavuje „výrobňu svetla“,
nech je „škola hrou“...

(Jan Amos Komenský)

Pre naše deti robíte tak veľa, preto si zaslúžite POĎAKOVANIE. VY, naši učitelia.

Zápis do 1.ročníka

ZŠ s MŠ - Oznam o zápise detí do 1.ročníka

Dátum: 14. 3. 2018

Zápis budúcich prváčikov

Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019 sa uskutoční dňa 9. apríla 2018, v budove základnej školy,  v čase od 13:30 hod. do 17:00 hod. 

srnec

PZ GIDRA - Sčítanie poľnej zveri

Dátum: 14. 3. 2018

Výbor Poľovníckeho združenia Gidra Voderady oznamuje svojim členom, že v sobotu 17.03.2018 bude prebiehať pravidelné jarné sčítanie poľnej zveri. Zraz členov je o 8:00 hod. v poľovníckom klube. Účasť členov je povinná.

výšivka

Seniorská organizácia - Príprava Veľkonočnej výstavy výšiviek

Dátum: 12. 3. 2018

Výbor Jednoty dôchodcov vo Voderadoch sa s dôverou obracia na Vás, naše členky o pomoc pri organizovaní výstavy výšiviek, ktorú chceme zrealizovať dňa 25. marca 2018, t.j. na kvetnú nedeľu so začiatkom o 14.00 hodine. Vystaviť chceme Vaše rodinné poklady – výšivky zdedené po mamičke, babičke, krstnej ...
Výstavu by sme rady obohatili aj o dekorácie s tématikou blížiacej sa Veľkej noci. Vaše exponáty na výstavu - výšivky a dekorácie môžete priniesť dňa 23. a 24. marca v čase od 14.00 do 17.00 hodiny do sály Kultúrneho domu.
Ďakujeme za Vašu spoluprácu a obohatenie slávenia príchodu Veľkej noci.

PC seniori

Seniorská organizácia - Kurz práce s počítačom

Dátum: 12. 3. 2018

Výbor Jednoty dôchodcov vo Voderadoch oznamuje svojim členkám a členom, že kurz práce s počítačom, na ktorý sa prihlásili, začína v stredu dňa 14. marca o 13:30 hod. v budove Základnej školy vo Voderadoch. Prineste si so sebou prezuvky, pero a zošit na poznámky.

Pošta

Pošta vo Voderadoch vo štvrtok 15.03.2018 - zatvorená

Dátum: 12. 3. 2018

Vedúca pošty oznamuje občanom , že dňa 15.03. 2018, t.j. vo štvrtok bude Pošta vo Voderadoch z prevádzkových dôvodov zatvorená.
Počas uzatvorenia pošty Vám podaj zásielok zrealizuje pošta Cífer.

Za porozumenie ďakujeme.

MUDr. Mário Moro - dovolenka

Dátum: 5. 3. 2018

MUDr. Mário Moro oznamuje, že dňa 8.3. a 9.3. 2018 ordinovať nebude z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať ho budú na poliklinike Družba v Trnave nasledovne:

8. 3. 2018 : Mudr. Križanová, Mudr. Salcerová, Mudr. Rodáková, Mudr. Šimeková

9. 3. 2018 : Mudr. Margetáková

Čo vlastne tvorí plastový odpad ?

Dátum: 2. 3. 2018

Triedený zber plastov – usmernenie zo zberovej spoločnosti FCC Trnava, s.r.o.
V súvislosti s opakujúcimi sa dotazmi občanov týkajúcich sa triedeného zberu plastového odpadu podávame nasledujúce stanovisko:
Do nádoby (vreca) určeného na triedený zber z komunálneho odpadu možno ukladať obaly z plastu podľa § 52 ods. 3 a neobalové výrobky z plastu vymedzené v § 73 ods. 3, písm. a). Zberová spoločnosť má za cieľ, v súlade s § 14 zákona, v čo najvyššej miere zabezpečiť pred znehodnotením alebo iným nežiadúcim účinkom zbieraný plastový odpad vhodný na recykláciu (materiálové zhodnotenie) a to tým, že sa snaží takýto odpad zbierať oddelene od iných druhov plastového odpadu.
Iné druhy plastového odpadu je vhodné zbierať samostatne a to buď do určených vriec na plastový odpad, alebo uložením na zbernom dvore obce, čím sa zvýši miera efektivity vynaložených prostriedkov na triedený zber. Odlišný postup nie je zo strany zberovej spoločnosti dôvodom nevyvezenia plastového odpadu zo zberného miesta.

Materská škôlka vo Voderadoch zatvorená do 9.februára 2018 !

Dátum: 5. 2. 2018

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou vo Voderadoch oznamuje rodičom detí navštevujúcich materskú školu, že z dôvodu vysokej chorobnosti detí a na základe rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva, bude materská škola v dňoch od 6. februára do 9. februára 2018 zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

Riaditeľské voľno pre žiakov ZŠ s MŠ a ZUŠ vo Voderadoch z dôvodu odstávky vody !

Dátum: 5. 2. 2018

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ a ZUŠ vo Voderadoch oznamuje, že z dôvodu havárie na obecnom vodovode, udeľuje žiakom školy dňa 6. februára 2018, riaditeľské voľno.
Za pochopenie ďakujeme.

Odstávka vody !

Dátum: 5. 2. 2018

MAVOS, s. r. o., oznamuje obyvateľom,

že z dôvodu odstraňovania havarijného stavu na vodovodnom potrubí v čerpacej stanici Voderady bude dňa 05.02.2018 od 19:00.hod dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu pre obyvateľov obcí Voderady, Pavlice a Slovenská Nová Ves.

Pre zložitosť technického riešenia nie je možné určiť dobu trvania odstávky.
Dovoľujeme si preto požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby pripravili primerané zásoby vody. Po ukončení prác vykonávajú pracovníci vodárenskej spoločnosti, preplach potrubí verejného vodovodu..
Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody sa ospravedlňujeme.

Ivan Zrnčík Konateľ spoločnosti

POŠTA VODERADY - OZNÁMENIE O ÚPRAVE HODÍN PRE VEREJNOSŤ

Dátum: 2. 2. 2018

Vážení zákazníci,
POŠTA Voderady pri Trnave bude dňa 5.2.2018
z prevádzkových dôvodov poskytovať služby verejnosti nasledovne:
7:30-11:45 12:45-13:30 hod.

Počas uzatvorenia pošty Vám podaj zásielok zrealizuje: Pošta Cífer
Ďakujeme za porozumenie.
MAVOS - Generálny pardon

Dátum: 16. 1. 2018

Vážení občania !
Vodárenská spoločnosť MAVOS s. r. o. upozorňuje všetkých občanov v našej obci, ktorí sú neoprávnene napojení na verejný vodovod, aby sa bezodkladne prihlásili v sídle spoločnosti, kde budú dohodnuté podmienky odstránenia nelegálneho odberu za týchto podmienok:
Od 20.1.2018 do 1.3.2018 udeľuje vodárenská spoločnosť MAVOS s.r.o. „generálny pardon“ za nelegálny odber, čiže bez pokuty pre tých občanov, ktorí svoje neoprávnené prípojky ohlásia. Po tomto termíne spoločnosť MAVOS s. r. o. bude pomocou inšpekčnej kamery kontrolovať priebežne jednotlivé odberné miesta odberateľov, kde v prípade zistenia neoprávneného pripojenia, občanom hrozí vysoká pokuta a náhrada škody v zmysle platného Cenníka spoločnosti MAVOS s. r. o.


Pozor zmena ! Detská ambulancia Cífer - Zmena ordinačných hodín

Dátum: 27. 11. 2017

MUDr. Mário Móro oznamuje zmenu ordinačných hodín, s účinnosťou od 1.12.2017, podľa uvedeného rozpisu:

Zobrazené 661-690 z 755

Pre občanov

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť web stránky

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:403
TÝŽDEŇ:1801
CELKOM:1150679

Užitočné Informácie, ktoré Vás môžu zaujímať.